Bilimin ışığında katettiğimiz yol

Ayşe Gül Yılmaz Özpolat
1.753 299

Öz


Dergimizin, 2015 yılı ilk sayısından itibaren, ulusal indekslerden Türkiye Atıf Dizini, Türk MedLine,  doçentlik başvuru şartlarına dahil edilen TÜBİTAK ULAKBİM-TR dizinine girdiğini ve yine uluslararası alan indeksleri olan Index Copernicus, DOAJ, DRJI, CiteFactor, International Scientific Indexing, Infobase Index’de indekslenmekte olduğunu, Journal Quality Factor’ün (QF) 1,2 olarak bildirildiğini hatırlatmak istiyorum.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Arıkan Durmaz Ş, Atay Ç, Tuzcu A, Bahçeci M, Karaahmetoğlu S, Gökalp D. Hipertiroidizm insulin rezistansına rağmen hipoleptinemi ile ilişkili olabilir. Turk J Clin Lab 2015; 6: 1-7.

Yalçın S, Kavak EE, Çetin S. Yeni kurulan bir tıbbi onkoloji bölümüne başvuran meme kanserli hastaların demografik verileri. Turk J Clin Lab 2015; 6: 60-62.

Keskin H, Timur Ö, Kaya Y, et al. Polikistik Over Sendromlu hastalarda artmış ürik asit düzeyleri ve klinik ile ilişkisi. Turk J Clin Lab 2016; 7: 34-38.

Güngüneş A, Çelik K, Şahin M, et al. Kardiyovasküler risk faktörü olarak fibrinojen, yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein ve lipid parametrelerinin subklinik hipotiroidili hastalardaki düzeyi. Turk J Clin Lab 2016; 7: 65-71.

Çifci A, Biberoğlu S, Tosun İ, et al. The rate and risk factors of nasal Staphylococcus aureus carriage in hemodialysis patients. Turk J Clin Lab 2016: 7;94-98.

Şanlı Ç, Alpcan A. Kırıkkale ilinde 7-15 yaş grubu çocuklarda arteryel kan basıncı değerlendirilmesi. Turk J Clin Lab 2015; 6: 8-13.

Törel Ergür A. Obez prepubertal ve pubertal çocuklarda Metabolik Sendrom prevalansı. Turk J Clin Lab 2015; 6: 54-59.

Güzoğlu N, Akıcı Kara N, Aliefendioğlu D. Yenidoğan yoğun bakım ünitemizdeki erken ve geç trombositopeni nedenlerinin değerlendirilmesi. Turk J Clin Lab 2015; 6: 121-125.

Kucur C, Özbayİ, Aksoy S, Oğhan F, Yıldırım N. Epistaksisli hastaya klinik yaklaşım. Turk J Clin Lab 2015; 6: 14-18.

Savcı Ü, Bulut B. Hemodiyaliz hastalarında gizli Hepatit B enfeksiyonunun polimeraz zincir reaksiyonu ile araştırılması. Turk J Clin Lab 2015; 6: 19-23.

Savcı Ü, Özveren G, Yenişehirli G, Bulut Y, Özdaş S. Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının in-vitro duyarlılık durumları. Turk J Clin Lab 2015; 6: 24-29.

Er H, Şen M, Altındiş M. İdrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas Aeruginosa’larda antibiyotik direnci. Turk J Clin Lab 2015; 6: 80-84.

Çetinkol Y, Altunçekiç Yıldırım A, Çalgın MK, Altındiş M. Atipik Hepatit B serolojileri; retrospektif bir değerlendirme. Turk J Clin Lab 2015; 6: 112-115.

Dural K, Günal N, Koçer B, Gülbahar G, Koçer B. Comparison of the postoperative first and fifth year outcomes in patients who had undergone thymectomy for Myastenia Gravis. Turk J Clin Lab 2015; 6: 49-53.

Akkaş Y, Kantarcıoğlu Ö, Atasever Akkaş E, Şahin E. Plevral effüzyonlarda minimal invaziv bir yaklaşım: sistofiks kateter. Turk J Clin Lab 2016; 7: 5-9.

Günal N, Gülbahar G, Öztürk EB, Dural K. Akciğer kanserinde prognostik faktörler. Turk J Clin Lab 2016; 7: 39-47.

Topuz Ş, Büyükkayacı Duman N, Güneş A. Sağlık Bilimleri Fakültesi birinci sınıftaki kız öğrencilerin genital hijyen uygulamaları. Turk J Clin Lab 2015; 6: 85-90.

Özveren H, Faydalı S, Özdemir S. Hemşirelerin ağrının farmakolojik olmayan yöntemlerle kontrolüne ilişkin bilgi ve uygulamaları.Turk J Clin Lab 2016: 7;99-105.

Görkem Ü, Toğrul C, İnal HA, Güngör T. Konvansiyonel Heaney tekniği ile on-basamak vajinal histerektomi tekniğinin karşılaştırılması. Turk J Clin Lab 2015; 6: 91-95.

Yüksel B, Seven A, Yıldız Y, et al. Vajinal doğum ve sezeryan öncesi ve sonrasında hastaların ağrı algılarına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. Turk J Clin Lab 2015; 6: 116-120.

Seven A, Koçak C, Yüksel KB et al. Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne başvuran hastaların servikal smear sonuçlarının değerlendirilmesi. Turk J Clin Lab 2016; 7: 1-4.

Demir S, Şenel E. Bir çocuk yanık merkezinde hastaların kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar ve mortaliteye etkileri. Turk J Clin Lab 2016; 6: 10-18.

Yumuşak E, Örnek K. Diabetik makula ödemi olan hastalarda katarakt cerrahisinin postoperatif makula ödemine etkisi. Turk J Clin Lab 2016; 7: 29-33.

Yumuşak E, Kucukevcilioglu M, Ozge G, Durukan H, Diner O, Ayyildiz O. Bağ dokusu hastalıklarında koroidal kalınlık değişikleri. Turk J Clin Lab 2016; 7: 60-64.

Buturak ŞV, Günal N, Özçiçek G, et al. Sigara bırakma polikliniğine başvuran hastaların sosyodemografik özellikleri ve sigara bağımlılık şiddetleri. Turk J Clin Lab 2016; 7: 72-76.

Saricam E. Application of cobalt chromium stents in the subclavian arterial disease. Turk J Clin Lab 2016: 7;89-93.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 2149-8296

The content of this site is intended for health care professionals. All the published articles are distributed under the terms of Creative Commons Attribution Licence, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.