Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 3 (2016) Choroidal thickness changes in connective tissue diseases Öz
Erhan Yumuşak, Murat Küçükevcilioğlu, Gökhan Özge, Hakan Durukan, Kemal Örnek
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Nontraumatic Spontaneous Splenic Rupture in the Third Trimester of Pregnancy: A Case Report Öz
Hasan Ali İnal, Zeynep Öztürk İnal
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Progression to the 8th edition of the TNM classification for lung cancer Öz
Berkant Özpolat
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Akciğer kanserinde 8. TNM sınıflandırmasına doğru Öz   PDF
Berkant Özpolat
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Akciğer kanserinde prognostik faktörler Öz
Nesimi Günal, Gültekin Gülbahar, Erman Bağatur Öztürk, Koray Dural, Ünal Sakıncı
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Akciğer kanserinde prognostik faktörler Öz   PDF
Nesimi Günal, Gültekin Gülbahar, Erman Bağatur Öztürk, Koray Dural
 
Cilt 7, Sayı 3 (2016) Anterior mediasten yerleşimli paratiroid adenomu Öz   PDF (English)
Rasih Yazkan, Kadir Çeviker, Bünyamin Aydın, Azime Aslıhan İlhan, İbrahim Metin Çiriş
 
Cilt 7, Sayı 3 (2016) Anterior mediasten yerleşimli paratiroid adenomu Öz
Rasih Yazkan, Kadir Çeviker, Bünyamin Aydın, Azime Aslıhan İlhan, İbrahim Metin Çiriş
 
Cilt 6, Sayı 4 (2015) Atipik Hepatit B Serolojileri; Retrospektif Bir Değerlendirme Öz   PDF
Yeliz Çetinkol, Arzu Altunçekiç Yıldırım, Mustafa Kerem Çalgın, Mustafa Altındiş
 
Cilt 7, Sayı 3 (2016) Bağ dokusu hastalıklarında koroidal kalınlık değişikleri Öz   PDF (English)
Erhan Yumuşak, Murat Kucukevcilioglu, Gokhan Ozge, Hakan Durukan, Oktay Diner, Onder Ayyildiz
 
Cilt 6, Sayı 3 (2015) Baş boyun tümörlerinde PET/BT kullanımı Öz   PDF
Ali Açıkalın, Zeynel Öztürk, Melih Çayönü, Aydın Acar
 
Cilt 6, Sayı 3 (2015) Baş ve boyun kanserlerinde Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT) Öz   PDF
Nuray Bayar Muluk
 
Cilt 7, Sayı 4 (2016) Bilimin ışığında katettiğimiz yol Öz   PDF
Ayşe Gül Yılmaz Özpolat
 
Cilt 7, Sayı 4 (2016) Bir bebeğin aniden ölümü Öz   PDF
Didem Aliefendioğlu, Nilufer Guzoglu
 
Cilt 6, Sayı 4 (2015) Bir çocuk hastada Chilaiditi Sendromu: vaka sunumu Öz   PDF
Sabri Demir, Emrah Şenel
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Bir çocuk yanık merkezinde hastaların kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar ve mortaliteye etkileri Öz   PDF
Sabri Demir, Emrah Şenel
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Bir olgu sunumu: Hipersensitivite pnömonisi Öz   PDF
Emel Bulcun, Aydanur Ekici, Mehmet Ekici, Aydın Çifci, Ahu Cerit
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Çağımızın dev sorunu: çocukluk çağı obezitesi Öz   PDF
Ayşegül Alpcan, Şenay Arıkan Durmaz
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Comparison of the postoperative first and fifth year outcomes in patients who had undergone thymectomy for Myastenia Gravis Öz   PDF
Koray Dural, Nesimi Günal, Bülent Koçer, Gültekin Gülbahar, Bilge Koçer
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Deri lezyonlu enfektif endokardit olgusu Öz   PDF
Kenan Çadırcı, Belma Sevim, Derya Dal
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Diabetik makula ödemi olan hastalarda katarakt cerrahisinin postoperatif makula ödemine etkisi Öz   PDF
Erhan Yumuşak, Kemal Örnek
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne başvuran hastaların servikal smear sonuçlarının değerlendirilmesi Öz   PDF
Ali Seven, Cengiz Koçak, Kadriye Beril Yüksel, Suna Kucur, İlay Gözükara, Nuh Mehmet Erbakırcı, Nadi Keskin
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Düşük Insulin-Like Growth Factor-1 düzeyleri olan bir akromegalik hasta: IGF-1 akromegali tanısında her zaman yüksek bulunmayabilir Öz   PDF
Şenay Arıkan Durmaz, Mithat Bahçeci, Alpaslan Tuzcu, Deniz Gökalp, Aslan Güzel, Hatice Ayağ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Eklem ve yüz anomalisi olan Larsen sendromlu bir vaka Öz   PDF
Didem Aliefendioğlu, Davut Gül, Ayşegül Alpcan, Emine D Mısırlıoğlu, Murad Uslu
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Epistaksisli hastaya klinik yaklaşım Öz
Cüneyt Kucur, İsa Özbay, Sinan Aksoy, Fatih Oğhan, Nadir Yıldırım
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Gebeliğin üçüncü üç aylık döneminde kendiliğinde gelişen dalak rüptürü: vaka sunumu Öz   PDF
Hasan Ali İnal, Zeynep Öztürk İnal
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Gebelik sırasında tanısı koyulan primer hepatik siroz: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Öz   PDF
Abdullah Göymen, Yılmaz Bilgiç, Yavuz Şimşek
 
Cilt 6, Sayı 3 (2015) Genç erkek hastada kanlı ishalin nadir bir nedeni; familial adenomatöz polipozise bağlı kolon kanseri Öz   PDF
Aydın Çifci, Hüseyin Özden, Serap Biberoğlu, Selim Yalçın, Bülent Kalaycı, Mehmet İbiş
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Hemodiyaliz hastalarında gizli Hepatit B enfeksiyonunun polimeraz zincir reaksiyonu ile araştırılması Öz   PDF
Ünsal Savcı, Yunus Bulut
 
Cilt 7, Sayı 4 (2016) Hemodiyaliz hastalarında Staphylococcus aureus nazal taşıyıcılığı oranları ve risk faktörleri Öz   PDF (English)
Aydın Çifci, Serap Biberoğlu, İsmail Tosun, Salih Cesur, Zeynep Gençtürk, Salih İnal, Ebru Ergen
 
Cilt 7, Sayı 4 (2016) Hemşirelerin ağrının farmakolojik olmayan yöntemlerle kontrolüne ilişkin bilgi ve uygulamaları Öz   PDF
Hüsna Özveren, Saide Faydalı, Selin Özdemir
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Hipertiroidizm insulin rezistansına rağmen hipoleptinemi ile ilişkili olabilir Öz   PDF
Şenay Arıkan Durmaz, Çiğdem Atay, Alpaslan Tuzcu, Mithat Bahçeci, Selma Karaahmetoğlu, Deniz Gökalp
 
Cilt 6, Sayı 3 (2015) İdrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas Aeruginosa’larda antibiyotik direnci. Öz   PDF
Halil Er, Merve Şen, Mustafa Altındiş
 
Cilt 7, Sayı 4 (2016) Kanser hastalarında travma sonrası büyüme kavramı Öz   PDF
Bilgen Biçer Kanat, Ayşe Gül Yılmaz Özpolat
 
Cilt 7, Sayı 3 (2016) Kardiyovasküler risk faktörü olarak fibrinojen, yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein ve lipid parametrelerinin subklinik hipotiroidili hastalardaki düzeyi Öz   PDF
Aşkın Güngüneş, Kudret Çelik, Mustafa Şahin, Mustafa Özbek, Erman Çakal, Evrim Çakır, İsmail Sefa Yıldırım, Tuncay Delibaşı
 
Cilt 6, Sayı 4 (2015) Kene tutunması sonrası inkübasyon süresi uzun bir Kırım Kongo Kanamalı Ateşi olgusu Öz   PDF
Mustafa Torun
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Kırıkkale ilinde 7-15 yaş grubu çocuklarda arteryel kan basıncıdeğerlendirilmesi Öz   PDF
Cihat Şanlı, Ayşegül Alpcan
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının in-vitro duyarlılık durumları Öz   PDF
Ünsal Savcı, Gülşen Özveren, Gülgün Yenişehirli, Yunus Bulut, Sibel Özdaş
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Koku fizyolojisi ve koku testleri: derleme Öz
Süheyla Kandemir, Nuray Bayar Muluk
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Koku fizyolojisi ve koku testleri: Derleme Öz   PDF
Süheyla Kandemir, Nuray Bayar Muluk
 
Cilt 6, Sayı 3 (2015) Konvansiyonel Heaney Tekniği ile On-Basamak Vajinal Histerektomi Tekniğinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Ümit Görkem, Cihan Toğrul, Hasan Ali İnal, Tayfun Güngör
 
Cilt 6, Sayı 3 (2015) Lenf ödem ve kompleks boşaltıcı fizyoterapi Öz   PDF
Özge Vergili
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Malign plevral efüzyon Öz   PDF
Rasih Yazkan
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Malign plevral efüzyonda yaklaşım tarzı nasıl olmalıdır? Öz   PDF
Berkant Özpolat
 
Cilt 7, Sayı 3 (2016) Meniere Hastalığı Öz   PDF
Serkan Tursun, Gökçe Şimşek, Nuray Bayar Muluk
 
Cilt 7, Sayı 3 (2016) Meniere Hastalığı Öz
Tursun Serkan, Gökçe Şimşek, Nuray Bayar Muluk
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Myastenia Gravis tedavisi için yapılan timektominin geçdönem sonuçları tatmin edici midir? Öz   PDF
Berkant Özpolat
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Obez Prepubertal ve Pubertal Çocuklarda Metabolik Sendrom Prevalansı Öz   PDF
Ayça Törel Ergür
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Over kanserini taklit eden primer appendisiyal kanseri olgu sunumu Öz   PDF
Ümit Görkem, Tayfun Güngör, Tayfun Şahiner, Yılmaz Baş, Cihan Toğrul
 
Cilt 7, Sayı 4 (2016) Parvovirüs B19 enfeksiyonunda görülen immün trombositopenik purpurada kısa süreli konvansiyonel doz oral prednizon tedavisi Öz   PDF (English)
Serkan Tursun
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Plevral effüzyonlarda minimal invaziv bir yaklaşım: sistofiks kateter Öz   PDF
Yücel Akkaş, Özgür Kantarcıoğlu, Ebru Atasever Akkaş, Ekber Şahin
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Polikistik Over Sendromlu hastalarda artmış ürik asit düzeyleri ve klinik ile ilişkisi Öz   PDF
Havva Keskin, Özge Timur, Yasemin Kaya, Mustafa Utlu, Faruk Yıldız, Esra Ademoğlu, Melek Kadı, Mehmet Emin Budak, Hakan Gözcü, Hakan Sevimli, Şenay Arıkan, Ayşe Çarlıoğlu, Zeynep Kamalak
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) PolikistikOver Sendromlu hastalarda artmış ürik asit düzeyleri ve klinik ile ilişkisi Öz
Havva Keskin, Özge Timur, Yasemin Kaya, Mustafa Utlu, Faruk Yıldız, Esra Ademoğlu, Melek Kadı, Mehmet Emin Budak, Hakan Gözcü, Hakan Sevimli, Şenay Arıkan, Ayşe Çarlıoğlu, Zeynep Kamalak
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Romatoid Artrit’in işitme ve vestibüler sistem üzerine etkileri Öz   PDF
Oğuzhan Dikici, Nuray Bayar Muluk
 
Cilt 6, Sayı 3 (2015) Sağlık Bilimleri Fakültesi Birinci Sınıftaki Kız Öğrencilerin Genital Hijyen Uygulamaları Öz   PDF
Şenay Topuz, Nuriye Büyükkayacı Duman, Aylin Güneş
 
Cilt 7, Sayı 3 (2016) Sert Damakta Gelişen Pleomorfif Adenoma: olgu sunumu Öz
Mehmet Zahit Adisen, Melda Mısırlıoğlu, Fethi Atıl
 
Cilt 7, Sayı 3 (2016) Sert damakta gelişen pleomorfik adenoma: vaka sunumu Öz   PDF
Mehmet Zahit Adisen, Melda Misirlioglu, Fethi Atil
 
Cilt 7, Sayı 3 (2016) Sigara bırakma polikliniğine başvuran hastaların sosyodemografik özellikleri ve sigara bağımlılık şiddetleri Öz   PDF
Şadiye Visal Buturak, Nesimi Günal, Gamze Özçiçek, Hatice Özdemir Rezaki, Orhan Murat Koçak, Aslıhan Güneş Kırıcı, Mehmet Kabalcı, Koray Dural, Berkant Özpolat
 
Cilt 7, Sayı 4 (2016) Subklavian Arter Hastalığında kobalt krom stentlerin uygulaması Öz   PDF (English)
Ersin Sarıçam
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Toplum kökenli pnömonilerde tanı ve tedavi Öz   PDF
Reyhan Öztürk, Sami Kınıklı, Salih Cesur
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Torasik kaviteye gömülü bıçak: ilginç bir olgu Öz   PDF
Yücel Akkaş, Neslihan Gülay Peri, Aysu Hayriye Tezcan, Bülent Koçer, Tevfik Kaplan, Rasih Yazkan
 
Cilt 6, Sayı 4 (2015) Transoral yaklaşımla rezeke edilen dev bukkal lipom Öz   PDF
Eda Şimşek, Cüneyt Kucur, Ozan Kuduban, Özalkan Özkan
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Türk Klinik ve Laboratuvar Dergisi Cilt 1 : Sayı 1 Öz   PDF
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Türk Klinik ve Laboratuvar Dergisi Cilt 2 : Sayı 1 Öz   PDF
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Türk Klinik ve Laboratuvar Dergisi Cilt 2 : Sayı 2 Öz   PDF
 
Cilt: 2 Sayı: 3 Türk Klinik ve Laboratuvar Dergisi Cilt 2 : Sayı 3 Öz   PDF
 
Cilt: 2 Sayı: 4 Türk Klinik ve Laboratuvar Dergisi Cilt 2 : Sayı 4 Öz   PDF
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Türk Klinik ve Laboratuvar Dergisi Cilt 3 : Sayı 1 Öz   PDF
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Türk Klinik ve Laboratuvar Dergisi Cilt 3 : Sayı 2 Öz   PDF
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Türk Klinik ve Laboratuvar Dergisi Cilt 4 : Sayı 1 Öz   PDF
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Türk Klinik ve Laboratuvar Dergisi Cilt 4 : Sayı 2 Öz   PDF
 
Cilt 6, Sayı 4 (2015) Vajinal doğum ve sezeryan öncesi ve sonrasında hastaların ağrı algılarına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi Öz   PDF
Beril Yüksel, Ali Seven, Yunus Yıldız, İlay Gözükara, Suna Kabil Kucur, Murat Polat, Nadi Keskin
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Yeni Kurulan Bir Tıbbi Onkoloji Bölümüne Başvuran Meme Kanserli Hastaların Demografik Verileri Öz   PDF
Selim Yalçın, Eren Engin Kavak, Süha Çetin
 
Cilt 6, Sayı 4 (2015) Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizdeki Erken ve Geç Trombositopeni Nedenlerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Nilüfer Güzoğlu, Nagihan Akıcı Kara, Didem Aliefendioğlu
 
Toplam 74 ögeden 1 - 25 arası