Nuhi Kimliği Bağlamında Yahudilikte Yabancı Algısı

Eldar Hasanov
1.658 1.000

Öz


Yahudiliğe göre insanlık Nuhiler ve Yahudiler olmak üzere ikiye ayrılır.Rabbilerin insan algısına göre Sina vahyine kadarki dönemde herkes Nuhi olmuş, Sina'da İsrailoğlu kimliği doğmuş ve geriye kalan bütün insanlar Nuhi kabul edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Yahudilik, Yabancı, Nuhilik, Nuh Kanunları, Yahudi Kimliği

Tam metin:

PDF

Referanslar


bu makale, Eldar Hasanov tarafından kaleme alınan Yahudi Ahit Geleneğindeki Nuh Kanunları ve Nuhilik adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.