Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry

99.295 94.428

TOJQI, eğitim bilimleri alanında nitel araştırma, karma araştırma ya da eylem araştırması yöntemleri ile gerçekleştirilmiş nitelikli ve orijinal araştırma makaleleri yayınlayan açık erişimli, hakemli,
uluslararası bir dergidir. 
TOJQI, yılda dört kez yayınlanmaktadır (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim)

 TOJQI, Cilt 5, Sayı 1 (2014 Ocak sayısı)'ndan itibaren Tübitak Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında taranmaya başlanmıştır.


 

Cilt 7, Sayı 3  (2016)  İçindekiler Sayfası

Tüm Sayıyı indirCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1309-6591