TOPRAK SU DERGİSİ

27.651 19.767
Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Estitüsünün Resmi Yayınıdır...

Toprak Su Dergisi bir Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü yayındır. Yılda iki kez yayınlanır.

Toprak Su Dergisi TUBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı (Tarım Bilimleri) Tarafından taranmaktadır. 2014 yılı sayılarından itibaren veri tabanına alınmıştır.

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Adına Sahibi: Aynur ÖZBAHÇE
Yazı İşleri Müdürü: Fahri KAYAALP
Editör: Suay BAYRAMİN

Yayın Kurulu (*):
Mustafa USUL;Ahmet AĞAR; Songül DALCI; Fahri KAYAALP; Aynur DİLSİZ; Hesna ÖZCAN; Derya SÜREK; Oğuz DEMİRKIRAN; Gonca KARACA BİLGEN; Tuba BEŞEN; Merve AYSEL
(*) Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü

Danışma Kurulu

2014 Hakemler Listesi

SOIL WATER JOURNAL, 2015, SPECIAL ISSUE (TOPRAK SU DERGİSİ, 2015, ÖZEL SAYI)


Cilt 5, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Tekirdağ Merkez İlçesindeki Bazı Akarsu Yataklarındaki Toprakların Özellikleri PDF
Bahadır ATMACA, Duygu BOYRAZ ERDEM
Çorum Alaca Havzasında Toprak Erozyon Duyarlılık Faktörünün Farklı Enterpolasyon Modeller Kullanılarak Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi PDF
Ali İMAMOĞLU, Muhammed BAHADIR, Orhan DENGİZ
Effects of Different Organic Soil Amendments on Yield Parameters of Brassica rapa L. subsp. sylvestris PDF
Halil İbrahim Fırat KON, Lina AL BITAR, Hailemelekot Teklu KIDANE, Mulugheta Tesfamichael SOLOMON, Justyna WIECZYNSKA, Sereen BOU ZEİN EL DEEN
Impacts of Different Drainage Managements on Water Saving, Salt Balance and Nutrients Losses in the Harran Plain, South East Turkey PDF
İdris BAHÇECİ
Çinko Uygulamasının Kanola (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Verim ve Sabit Yağ Oranı Üzerine Etkisi PDF
Zehra AYTAÇ, Nurdilek GÜLMEZOĞLU, İmren KUTLU, İnci TOLAY
Fasülye Bitkisinin (Phaseolus vulgaris L. var. nanus) Demirli Gübrelemeye Responsu ile Toprakların Kloroz İndis Değerleri ve Bazı Özellikleri Arasındaki İlişkiler PDF
Havva Sera ŞENDEMİRCİ, Ahmet KORKMAZ, Güney AKINOĞLU
Rainwater Harvesting for Urban Ecology: Mustafa Uysal Park Case PDF
Orhun SOYDAN, Ahmet BENLİAY


TOPRAK GÜBBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ - This Journal Belongs to www.tgae.gov.tr
Powered by
web-art bilişim