TOPRAK SU DERGİSİ

59.997 30.562

ULAKBİM Dergipark sistem değişikliği nedeniyle kısa bir süre için yeni sistem olan http://dergipark.gov.tr/topraksu üzerinden veya editor@topraksudergisi.gov.tr ye e-mail göndererek bilgi alabilir ve makale gönderebilirsiniz. Yeni Sistem, yazar ve hakem olarak tüm işlemlerinizi http://dergipark.gov.tr/topraksu üzerinden yapabilmeniz için düzenlenmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Toprak Su Dergisi

Cilt 5, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Tekirdağ Merkez İlçesindeki Bazı Akarsu Yataklarındaki Toprakların Özellikleri PDF
Bahadır ATMACA, Duygu BOYRAZ ERDEM
Çorum Alaca Havzasında Toprak Erozyon Duyarlılık Faktörünün Farklı Enterpolasyon Modeller Kullanılarak Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi PDF
Ali İMAMOĞLU, Muhammed BAHADIR, Orhan DENGİZ
Effects of Different Organic Soil Amendments on Yield Parameters of Brassica rapa L. subsp. sylvestris PDF
Halil İbrahim Fırat KON, Lina AL BITAR, Hailemelekot Teklu KIDANE, Mulugheta Tesfamichael SOLOMON, Justyna WIECZYNSKA, Sereen BOU ZEİN EL DEEN
Impacts of Different Drainage Managements on Water Saving, Salt Balance and Nutrients Losses in the Harran Plain, South East Turkey PDF
İdris BAHÇECİ
Çinko Uygulamasının Kanola (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Verim ve Sabit Yağ Oranı Üzerine Etkisi PDF
Zehra AYTAÇ, Nurdilek GÜLMEZOĞLU, İmren KUTLU, İnci TOLAY
Fasülye Bitkisinin (Phaseolus vulgaris L. var. nanus) Demirli Gübrelemeye Responsu ile Toprakların Kloroz İndis Değerleri ve Bazı Özellikleri Arasındaki İlişkiler PDF
Havva Sera ŞENDEMİRCİ, Ahmet KORKMAZ, Güney AKINOĞLU
Rainwater Harvesting for Urban Ecology: Mustafa Uysal Park Case PDF
Orhun SOYDAN, Ahmet BENLİAY


ISSN: 2148-5534