Turizm Akademik Dergisi

41.837 27.542

Cilt 3, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

The Role of Social Media on Leisure Preferences: A Research on the Participants of Outdoor Recreation Activities PDF
Bülent Aydın, Erdal Arslan
Restoranların Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Faaliyetlerinin Müşteri Bağlılığına Etkisi PDF Başlıksız Başlıksız
Bülent AYDIN, Bayram Zafer ERDOĞAN
KAOS TEORİSİ, DETERMİNİZM VE YENİ BİLİM PARADİGMASI SÜRECİNDE SOSYAL BİLİMLER VE TURİZM ARAŞTIRMALARI AÇISINDAN ÖNEMİ PDF
fırat biçici
Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin İşkoliklik Eğilimleri ile Hizmet Odaklılık İlişkisi: TRA1 Bölgesinde Bir Araştırma PDF
Neslihan Serçeoğlu, Gökalp Nuri Selçuk
Fazla Oda Satan Otellerin Kullandığı Yaygın İyileştirme Faaliyetinin Yerli Turistlerin Memnuniyet ve Tekrar Gelme Niyetlerine Etkisinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi PDF
Vedat İYİTOĞLU, Nilüfer TETİK