Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 2 Sayı: 1 A Qualitative Study on Situation Analysis of Faith Tourism: The Case of Tarsus Öz   ÖZET   PDF
İhsan KURAR, Atilla AKBABA, M. Emin İNAL
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Agro-Turizm ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Muğla Yöresindeki Agro-Turizm Alanlarında Bir Araştırma Öz   ÖZET   PDF
Makbule CİVELEK, Taner DALGIN, Hüseyin ÇEKEN
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Aşçılık Programı Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi: Ön Lisans Düzeyinde Bir Uygulama Öz   ÖZET   PDF
Melda HARBALIOĞLU, İpek ÜNAL
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Conflict Management Methods of Managers: An Empirical Study of the Turkish Tourism Industry Öz   ÖZET   PDF
Muharrem TUNA, Fatih TÜRKMEN
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Evaluation of Consumer Complaints in Five-Star Hotels: The Case of Eskisehir Öz   ÖZET   PDF
Barış DEMİRCİ, Engin BAYRAKTAROĞLU, Cihan SEÇİLMİŞ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016) Fazla Oda Satan Otellerin Kullandığı Yaygın İyileştirme Faaliyetinin Yerli Turistlerin Memnuniyet ve Tekrar Gelme Niyetlerine Etkisinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Öz   PDF
Vedat İYİTOĞLU, Nilüfer TETİK
 
Cilt: 1 Sayı: 1 İş Baskısı, İş-Serbest Zaman Çatışması, Meslek Memnuniyeti ve Yaşam Doyumu İlişkisi Üzerine Bir İnceleme Öz   ÖZET   PDF
Serhat Adem SOP
 
Cilt: 2 Sayı: 1 İşgörenlerin İş Motivasyonunun Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Ankara’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Öz   ÖZET   PDF
Mustafa YILDIRIM, Ömer Emre ARSLAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016) KAOS TEORİSİ, DETERMİNİZM VE YENİ BİLİM PARADİGMASI SÜRECİNDE SOSYAL BİLİMLER VE TURİZM ARAŞTIRMALARI AÇISINDAN ÖNEMİ Öz   PDF
fırat biçici
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016) Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin İşkoliklik Eğilimleri ile Hizmet Odaklılık İlişkisi: TRA1 Bölgesinde Bir Araştırma Öz   PDF
Neslihan Serçeoğlu, Gökalp Nuri Selçuk
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015) Milli Eğitim Şurası Kararlarında Mesleki Eğitimin Düşünsel Yapısı ve Turizm Eğitimi Öz   PDF
Nurettin AYAZ
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Otel Çalışanlarının Sahip Oldukları Kişilik Özellikleri ve İş Performansı İlişkileri: Antalya’da Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama Öz   ÖZET   PDF
Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ, Gürkan AKDAĞ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016) Restoranların Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Faaliyetlerinin Müşteri Bağlılığına Etkisi Öz   PDF   Başlıksız   Başlıksız
Bülent AYDIN, Bayram Zafer ERDOĞAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016) The Role of Social Media on Leisure Preferences: A Research on the Participants of Outdoor Recreation Activities Öz   PDF
Bülent Aydın, Erdal Arslan
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Tüketicilerin Tercihlerinde Sosyal Medyadaki Reklamların Etkisi Öz   ÖZET   PDF
Zeynep BATTALLAR, Menekşe CÖMERT
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015) Turistlerin Satın Alma Kararında Peyzaj Düzenlemelerinin Rolü: Belek Örneği Öz   PDF
Yasin Dönmez, Fatih Türkmen
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015) Turizm Bakanları Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Yusuf ORMANKIRAN, Ali Turan BAYRAM, Ercan KARAÇAR
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015) Turizm Sektöründe Kültürel Zekânın Önemi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Gülay Özdemir Yılmaz, Gülsüm DEMİR KAYA
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörler Öz   ÖZET   PDF
Ercan KARAÇAR, Mehmet Mert PASLI
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Turizm ve Suç Arasındaki İlişki ve Suçun Önlenmesine Yönelik Teoriler Öz   ÖZET   PDF
Ertan Çakmakçı
 
Toplam 20 ögeden 1 - 20 arası