Türk Pediatri Arşivi

1.141.715 285.483

Dergi Hakkında

Türk Pediatri Arşivi, Türk Pediatri Kurumu Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organı olup, çocuk sağlığı ve hastalıkları içerikli, yayın dili  Türkçe, makale özetleri aynı zamanda ingilizce olan, bağımsız ve önyargısız hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, süreli bir dergidir. Türk Pediatri Arşivi'nin hedefi bilimsel açıdan yüksek nitelikli araştırma makalelerini yayınlamaktır. Ayrıca, editör görüşü, editöre mektup ve olgu sunumları da kabul edilmektedir. Derlemeler sadece davetli öğretim üyeleri tarafından hazırlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir. Ancak  "on-line" olarak İngilizce de yayınlanmaktadır. Dergi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmakta, ilaveten Türk Pediatri Kongresi için bir ek sayı çıkarılmaktadır. 

Türk Pediatri Arşivi Türk Medline-Ulusal Atıf İndeksi, TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini, HINARI,  Excerpta Medica/EMBASE, EBSCO Database, Gale/Cengage Learning, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ ve British Library Direct tarafından indekslenmektedir.

Tüm makalelerin özet ve tam metinlerine www.turkpediatriarsivi.com adresinden ulaşılabilmektedir.

Abone İşlemleri
Dergiye abone olmak isteyen kişiler Editöre başvurmalıdır.
Editör: Prof. Dr. Nil Arısoy
Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Cerrahpaşa-İstanbul-Türkiye
Tel.: +90 212 632 86 33
Faks: +90 212 632 86 33
E-posta: info@turkpediatri.org.tr
Web Sayfası: www.turkpediatriarsivi.com

Baskı İzinleri

Baskı izinleri için başvurular Editöre yapılmalıdır.
Editör: Prof. Dr. Nil Arısoy
Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Cerrahpaşa-İstanbul-Türkiye
Tel.: +90 212 632 86 33
Faks: +90 212 632 86 33
E-posta: info@turkpediatri.org.tr
Web Sayfası: www.turkpediatriarsivi.com

Reklam
Reklam ile ilgili başvurular yayınevine yapılmalıdır.
Yayınevi: Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti.
Adres: Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No: 21  34093 Fındıkzade-İstanbul
Tel.: +90 212 621 99 25
Faks: +90 212 621 99 27
E-posta: info@galenos.com.tr
Web Sayfası: www.galenos.com.tr

Yazarlara Bilgi
Yazarlara Bilgi kısmına, dergi sayfalarından ve www.turkpediatriarsivi.com adresinden ulaşılabilir.
Dergimizde asit içermeyen kağıt kullanılmaktadır


Dergi ana sayfa görseli


ISSN: 1306-0015