Doğumsal göz hastalıklarının erken tanısında kırmızı yansıma testinin Brückner etkinliğinin değerlendirilmesi

Hamza Yazgan, Aydın Yıldırım, Esengül Keleş, Arzu Gebeşçi, Mehmet Demirdöven, Bülent Baştürk, Selim Genç
755 365

Öz


Amaç: Yenidoğan ve süt çocuklarında kırmızı yansıma testinin Brückner tarama sonuçlarını değerlendirmek Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2007 ve Ocak 2010 tarihleri arasında Özel Sema Hastanesi rsquo;nde doğan ve Çocuk Kliniği tarafından izlemi yapılan 2718 yenidoğan ve süt çocuğu alındı Tarama işlemi 2 8 hafta arasında düzenli kontrollerde oftalmoskopla yapıldı Kırmızı yansıma testi Brückner alınamayan bebekler Göz Kliniği rsquo;ne gönderildi ve risk etmenleri araştırıldı Çalışma için etik kurul onayı alındı 15 01 2007 21 Bulgular: Tarama yapılan bebeklerin 2715 rsquo;inde oftalmoskop muayenesinde kırmızı yansıma testi alındı 99 8 İki bebekte 0 07 iki taraflı bir bebekte ise tek taraflı 0 02 kırmızı yansıma testi alınamadı İki taraflı kırmızı yansıma testi alınamayan bebeklerde ayrıntılı göz muayenesinde iki gözde katarakt tek taraflı kırmızı yansıma testi alınmayan bebekte ise retinoblastom saptandı Risk etmeni araştırıldığında; iki taraflı kataraktı olan bebeklerden biri Down sendromu idi diğerlerinde her hangi bir risk saptanmadı Çıkarımlar: Görme kayıplarının önlenmesi ve tedavinin başarısı için tüm yenidoğan ve süt çocuklarında kırmızı yansıma testinin düzenli muayenenin bir parçası olarak çocuk uzmanları ve birinci basamak doktorları tarafından yapılmasının gerekliliğini vurgulamak istedik Türk Ped Arş 2012; 47: 165 6

Tam metin:

PDF PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.4274/tpa.827