Genel anestezi uygulanan çocuklarda pasif sigara içiciliğinin COHb PaO2 ve PaCO2 değerlerine ve cerrahi sonrası solunumsal komplikasyonlara etkisi

Ayşe Çiğdem Tütüncü, Özlem Korkmaz Dilmen, Tuğhan Utku, Emre Erbabacan, Birsel Ekici, Güniz Köksal, Fatiş Altıntaş, Güner Kaya
1.122 526

Öz


Amaç: Pasif sigara içiciliği özellikle çocuk hastalarda pulmoner işlevlerde oluşturduğu olumsuz etki ile anestezi ve cerrahi sırasında sorunlara neden olabilir Bu çalışmanın amacı pasif içici olan ve genel anestezi planlanan çocuklarda COHb PaO2 ve PaCO2 değerleri ile cerrahi sonrası solunumsal yan etkileri değerlendirmekti Gereç ve Yöntem: Bir veya iki ebeveyni sigara içen pasif sigara içicisi olan karın veya ürolojik cerrahi planlanan 100 çocuk ve hiçbir ebeveyni sigara içmeyen 50 çocuk çalışmaya alındı Hastaların ebeveynlerinin sigara alışkanlıkları cerrahi öncesi verilen bir anket formu ile değerlendiridi Çocukların anestezi sırasında COHb PaO2 ve PaCO2 değerleri entübasyon sonrasında kan gazı alınarak değerlendirildi Cerrahi sonrası yan etkiler ise uyanma odasında gözlendi Çalışma için etik kurul onayı alındı 2 06 2009 18442 Bulgular: En düşük COHb değerleri hiçbir ebeveyni sigara içmeyen grupta Grup H saptandı 1 134 plusmn;0 491 Karboksihemoglobin değerleri bir ebeveyni sigara içen Grup E1 grupta 1 306 plusmn;0 452 iken iki ebeveyni sigara içen Grup E2 grupta 1 396 plusmn;0 491 olarak saptandı ve Grup H ile diğer iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı fark olduğu gözlendi p=0 011 En düşük PCO2 değeri Grup H rsquo;da saptandı 33 234 plusmn;4 33 mmHg ve değer anlamlı olarak diğer iki gruptan daha düşük bulundu p=0 007 Gruplar arası PaO2 değerleri ve yan etkiler açısından gruplar arasında fark bulunmadı En sık saptanan yan etkiler bronşiyal hipersekresyon öksürük desaturasyondu Pasif içici çocuklarda daha yüksek COHb ve PaCO2 değerleri ve astım oranlarına rağmen cerrahi sonrası yan etki görülme sıklığı açısından sigara içen gruplarda içmeyen gruba oranla belirgin bir farklılık gözlenmemiştir Çıkarımlar: Pasif sigara içicisi olan çocuklar ameliyat öncesi dönemde beraberinde varolan diğer risk etmenleri de gözönüne alınarak cerrahi sonrası yan etkilerden kaçınmak için dikkatli değerlendirilmelidirler Türk Ped Arş 2012; 47: 204 9

Tam metin:

PDF PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.4274/tpa.1623