Preterm erken membran rüptürü olgularında yenidoğan hastalık ve ölüm oranı sonuçları

Altay Gezer, Ezcan Parafit Yalçıner, Onur Güralp, Veli Yedigöz, Barbaros Ilıkkan, Tarık Altınok, Rıza Madazlı
806 353

Öz


Amaç: Preterm erken membran rüptürü olgularında yenidoğan hastalık ve ölüm oranı sonuçlarını araştırmaktır Gereç ve Yöntem: Preterm erken mebran rüptürü tanısı ile 1996 2005 yılları arasında kliniğimizde takip edilen 228 tekiz gebelik geriye dönük incelendi Bulgular: Preterm erken mebran rüptüründe en sık görülen yenidoğan hastalıkları sıkıntılı solunum sendromu SSS sepsis ve ventrikül içi kanamadır VİK Olgularında doğum şekli yenidoğan yoğun bakım birimi YYBB gereksinimi perinatal asfiksi sepsis ve VİK oranlarını etkilememektedir APGAR skoru lt;5 olduğunda YYBB ve pozitif basınçlı ventilasyon gereksinimi SSS sepsis ve VİK oranları artmaktadır Aradaki süre uzadıkça yenidoğan hastalık ve ölüm oranları artmaktadır Yatışta CRP son CRP doğum kilosu ve beşinci dakika APGAR skoru YYBB gereksinimyle; sadece beşinci dakika APGAR skoru SSS ile; son lökosit sayısı ve hematokrit ise sepsis ve pnömoniyle bağımsız olarak ilişkili bulunmuştur Çıkarımlar: Preterm erken mebran rüptürü olgularında sonuçları öngörebilmek için yatışta CRP son CRP doğum kilosu beşinci dakika APGAR skoru son lökosit sayısı ve annenin hemotokriti gözönünde bulundurulmalıdır Türk Ped Arfl 2011; 46: 296 301

Tam metin:

PDF PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.4274/tpa.46.1394