Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi

Ceyhun Bozkurt, Utku Arman Örün, Ayşe Ulya Ertem, Burhan Öcal, Gürses Şahin, Nazmiye Yüksek, Sonay İncesoy Özdemir, Filiz Şenocak
568 228

Öz


Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 1989 1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

Tam metin:

PDF PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.4274/tpa.46.79