P7 ONBİR 13 15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMLARI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI İLE İLİŞKİSİ

Gülşah Oktay, Müjgan Alikaşifoğlu, Ethem Erginöz, Deniz Kaymak Albayrak, Ömer Uysal, Süheyla Ocak, Barış Ekici, İlker Kemal Yücel, Oya Ercan
829 192

Öz


Giriş: Pulmoner hipertansiyonu olmayan izole ventriküler septal defektli VSD olgularda ekokardiyografideki sol kalp boşluklarının genişlikleri ile kateter anjiyografideki pulmoner kan akımının sistemik kan akımına oranı Qp Qs arasındaki ilişki araştırıldı

Tam metin:

PDF