P8 ONBİR 13 VE15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ŞİDDET DAVRANIŞLARI: MEDYANIN ETKİSİ VE SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

İlker Kemal Yücel, Ethem Erginöz, Oya Ercan, Müjgan Alikaşifoğlu, Deniz Kaymak Albayrak, Ömer Uysal, Barış Ekici, Süheyla Ocak, Gülşah Oktay
753 272

Öz


Giriş: Pulmoner hipertansiyonu olmayan izole ventriküler septal defektli VSD olgularda ekokardiyografideki sol kalp boşluklarının genişlikleri ile kateter anjiyografideki pulmoner kan akımının sistemik kan akımına oranı Qp Qs arasındaki ilişki araştırıldı

Tam metin:

PDF