P9 OKULUN VE ARKADAŞLARIN 11 13 VE 15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMLARINA ETKİSİ

Süheyla Ocak, Oya Ercan, Müjgan Alikaşifoğlu, Ethem Erginöz, Ömer Uysal, Deniz Kaymak Albayrak, Gülşah Oktay, İlker Kemal Yücel, Barış Ekici
771 192

Öz


Giriş: Pulmoner hipertansiyonu olmayan izole ventriküler septal defektli VSD olgularda ekokardiyografideki sol kalp boşluklarının genişlikleri ile kateter anjiyografideki pulmoner kan akımının sistemik kan akımına oranı Qp Qs arasındaki ilişki araştırıldı

Tam metin:

PDF