Kırsal ve kentsel alanlarda yaşayan 11 ve 13 yaşlarındaki öğrencilerin sağlık durumları ve sağlık davranışları arasındaki farklılıklar: Türkiye sağlık davranışları araştırması 2006 sonuçları Özgün Araştırma

Müjgan Alikaş, Ethem Erginöz, Oya Ercan, Ömer Uysal, Barış Ekici, Süheyla Ocak, Gülşah Oktay, İlker Yücel, Deniz Kaymak Albayrak
527 214

Öz


Özet Amaç: Bu araştırmanın amacı Türkiye rsquo;de kentsel ve kırsal alanlarda yaşayan 11 ve 13 yaşındaki öğrencilerin sağlık durumları ve sağlıkla ilgili davranışları arasındaki farklılıkları saptamaktı Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada gençlerin sağlık durumları ve sağlık davranışlarını saptamayı hedefleyen kesitsel tanımlayıcı ve çok uluslu ldquo;Health Behavior in School Aged Children 2006 HBSC rdquo; araştırmasının Türkiye ayağına katılan 11ve 13 yaşındaki nbsp; çocukların verilerinden yararlanıldı Bu çalışma için veri çözümlemeleri 23 ildeki 82 ilkokulun 180 dersliğinde 11 ve 13 yaşlarındaki 3884 1946 erkek 1938 kız öğrenci üzerinden yapıldı Gruplar arasındaki oran farklılıkları ki kare testi ile değerlendirildi Bulgular: Kırsal alanda yaşayan hem kızların hem de erkeklerin kentlerde yaşayan akranlarından daha sık yatağa aç girdikleri daha sık baş dönmesinden yakındıkları daha az meyve yedikleri daha nadir diş fırçaladıkları daha az egzersiz yaptıkları saptandı Kırsal alanda yaşayan öğrenciler kentlerde yaşayanlara göre daha az bilgisayar kullanıyorlardı Ayrıca kırsal alanda yaşayan erkeklerin daha sık şiddet davranışları gösterdikleri ve kızların ise kendilerini daha sağlıksız hissettikleri yaşamlarından daha az memnun oldukları ve daha sık yaralandıkları saptandı Kentlerde yaşayan nbsp; kız ve erkek öğrenciler kırsal alanda yaşayan akranlarından daha sık olarak besin değeri düşük ve enerji içeriği yüksek yiyecek ve içecekleri tükettiklerini bildirdiler Kentsel alanda yaşayan erkekler arasında diyette olma bedeninden hoşnut olmama ve şişmanlık kırsal alanda yaşayanlara göre daha sıktı Çıkarımlar: Araştırmamız ülkemizde kentsel ve kırsal alanda yaşayan 11 ve 13 yaşındaki kızlar ve erkekler arasında sağlık açısından eşitsizlikler olduğunu ve kırsal alanda yaşayan hem kızların hem de erkeklerin daha fazla risk altında olduğunu göstermektedir Ergenler için sağlığı geliştirme programları hazırlanırken yerleşim yeri nedeni ile ortaya çıkan bu farklılıkların göz önüne alınması gerektiğini düşünmekteyiz nbsp; Türk Ped Arş 2010; 45: 96 104 Anahtar sözcükler: Ergen kırsal kentsel farklılıklar sağlık sağlık davranışları

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4274/tpa.45.96