Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Retinoblastom deneyimi Orijinal Araştırma

Alp Özkan, Halit Pazarlı, Tiraje Celkan, Hilmi Apak, Serap Karaman, Aylin Canpolat, Süheyla Ocak, Cuyan Demirkesen, Gültekin Kaner, Ömer Uzel, İnci Yıldız
427

Öz


Amaç: Bu çalışmada 1981 2004 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tedavi gören 141 retinoblastom hastasının klinik ve sağkalım nitelikleri tanımlanmıştır Gereç ve Yöntem: 1981 2004 yılları arasında retinoblastom tanısı alan 141 çocuğun 177 göz klinik kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir Hastalarımızın sağkalım sonuçları Kaplan meier yönetimine göre hesaplanmıştır Bulgular: olgularımızın 105’i 74 5 tek taraflı 36’sı 25 5 iki taraflı idi Ortalama tanı yaşı 25 ay olup tek taraflı olgular için 29 ay iki taraflı olgular için ise 16 ay idi Başlangıç bulguları en sık lökokori 116 olgu 82 şaşılık 14 olgu 10 ve propitozis 11 olgu 8 idi Çıkarımlar: 141 olgumuzun üç yıllık toplam sağkalım değeri 89 69 tek taraflı 90 74; iki taraflı 87 35 p=0 9371 p gt;0 05 log rank testi Anahtar kelimeler: Sağkalım seyir retinoblastom