Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ewing sarkom deneyimi: 1983 2003 Orijinal Araştırma

Alp Özkan, Tiraje Celkan, Hilmi Apak, Serap Karaman, Aylin Canpolat, Süheyla Ocak, Ferda Özkan, Sergülen Dervişoğlu, Murat Hız, İnci Yıldız
684 146

Öz


Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde tek bir merkezde tedavi görmüş Ewing sarkom olguları geriye dönük olarak incelenmiştir Gereç ve yöntem: Ocak 1983 Ocak 2003 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji bölümüne başvuran 16 yaş ve altı daha önce tedavi görmemiş biyopsi ile Ewing sarkom tanısı kesinleşmiş 25 olgu geriye dönük olarak incelenmiştir Hastalarımızın sağkalım sonuçları Kaplan Meier yöntemine göre hesaplanmıştır Bulgular: 25 Ewing sarkom olgunun ortanca yaşı 9 yaş dağılım ise 3 15 yaş idi Tanı anında 16’sında yerel tutulum 9’unda ise uzak yayılım mevcuttu Ortalama 50 aylık izlem süresi 4 108 ay sonucu 4 yıllık olaysız sağkalım ve toplam sağkalım süreleri sırası ile 30 8 ve 31 1’dir Çıkarım: Çok ilaçlı yoğun kemoterapi uygulamalarının ve yerel denetim yöntemlerinin gündeme girmesine rağmen sağkalım sonuçlarında istenen başarı sağlanamamıştır Anahtar Kelimeler: çocuk Ewing sarkom kemoterapi

Tam metin:

PDF