Sağlıklı çocuklarda antistreptolizin O ve anti deoksiribonükleaz B düzeyleri Orijinal Araştırma

Erdal İnce, Fatoş Yalçınkaya, Haluk Güriz, Ahmet Aysev, Atilla Elhan, Tayfun Uçar, Refik Gökdemir, Emel Örün, Tanıl Kendirli, Ülker Doğru
1.094 437

Öz


Antistreptolizin O ASO ve anti deoksiribonükleaz B anti DNAse B düzeyleri toplumdan topluma farklı yaş gruplarına ve kullanılan ölçüm yöntemine göre farklılık gösterir Aynı toplumda streptokok enfeksiyonun epidemiolojisindeki değişime bağlı olarak zaman içinde bu değerlerde değişiklik olabilir Her toplum kendi normal değerlerini farklı yaş gruplarına farklı ölçüm yöntemlerine göre belirlemeli ve bu değerler belli zaman aralıkları ile yeniden değerlendirilmelidir Bu çalışmada sağlıklı Türk çocuklarında normal ASO ve anti DNAse B titrelerin ölçülmesi yaş gruplarına göre pratik uygulamada kullanılabilecek ortalama ve normalin üst sınır değerlerinin hesaplanması amaçlandı Çalışma grubunu son 4 ay içinde geçirilmiş boğaz ve deri enfeksiyonu öyküsü ve klinik bulgusu olmayan 6 ay 16 yaş arasındaki 230 sağlıklı çocuk oluşturdu Çalışma grubunu oluşturan olgulardan ASO ve anti DNAse B düzeyleri ve eş zamanlı boğaz kültürleri alındı Örnek toplama işlemi Ağustos 1999 Ağustos 2000 tarihleri arasında 1 yıl sürdürüldü Boğaz kültürlerinde üreme olmayan 230 çocuğun ASO titreleri Nefelometrik yöntemle anti DNAse B titreleri DNA’nın enzimatik bölünmesi yöntemiyle ölçüldü ASO ortalamaları aritmetik ortalama anti DNAse B ortalamaları geometrik ortalama kullanılarak hesaplandı Çalışma grubunu oluşturan çocuklar ikili yaş gruplarına ayrıldı ve sonuçlar yedi grupta incelendi Hem ASO hemde anti DNAse B titrelerin ortalamasının 12 yaşa kadar arttığı ve 12 yaştan sonra hafif bir düşüş gösterdiği görüldü En yüksek düzeyler 10 12 yaş grubunda saptandı Tüm yaş grupları birlikte değerlendirildiğinde; ASO ortalaması 86 Todd ünitesi normalin üst sınır değeri 131 Todd ünitesi anti DNAse B geometrik ortalaması 72 ünite normalin üst sınır değeri 200 ünite bulundu Anahtar Kelimeler: A grubu beta hemolitik streptokok antistreptolizin O anti deoksiribonükleaz B streptokok antikorları normalin üst limiti

Tam metin:

PDF