Birinci Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hekimliği Çalışma Toplantısı Uzlaşı Raporu

Nedret Uzel, Metin Karaböcüoğlu, Raif Üçsel, Demet Demirkol, Fikriye Sarıkayalar, Nesrin Doğruel, Mehmet Adnan Öztürk, Yusuf Bayram, Osman Dönmez, Betüş Ulukol, Yücel Taştan, Halit Çam, Mehmet AtillaTürkmen, Figen Şahin, Nurettin Onur Kutlu, Ülfet Vatansever, Yaşar Şen, M.Emre Atabek, Mete Akısü, Şenay Haspolat, Recep Sancak, Metin Aydoğan, Kutluhan Yılmaz
612

Öz


Çocuk yaş grubunda mortalitenin 80 i hastane içi ya da hastane dışı ortamlarda gelişen acil durumlara bağlıdır Ülkemizde çocuk acil servisleri ve çocuk yoğun bakım hizmetlerinin bugünkü durumlarını değerlendirmek ve gelişmeleri tartışmak amacıyla 1 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hekimliği çalışma toplantısı 28 Ocak 2000 tarihinde toplanmıştır 19 tıp fakültesinden 24 öğretim üyesinin katıldığı toplantıda çocuk acil servisleri ve çocuk yoğun bakım servislerinde mutlaka çocuk hekimlerinin görev alması idari ve bilimsel sorumluluğun çocuk hekimlerinde olması üniversite hastanelerinden başlayarak tüm eğitim hastaneleri ve çocuk hastanelerinde çocuk acil servislerinden sorumlu ve kalıcı ekipler mümkünse öğretim üyesi olmazsa uzman düzeyinde kurulması gerek çocuk acil servisleri gerekse çocuk yoğun bakım servislerinin erişkin servislerinden ses ve görüntü olarak uzakta yapılanması konularında görüş birliğine varılmıştır Anahtar kelimeler: Çocuk Acil Servisi Çocuk Yoğun Bakım Servisi Mortalite Morbidite