Yenidoğanlarda Fasiyal Antropometrik Değerler

M. Ali Malas, Ahmet Salbacak, Alper Aler, Hasan Çetin
419

Öz


Yüz birbiri ile entegre olarak gelişen birçok yapıdan orjin aldığından embriyolojik gelişimi komplekstir Dismorfogeneziste birçok sendromda yüzün etkilenmesi sürpriz değildir Çalışmamızda sağlıklı yenidoğan çocuklarda kranyofasiyal morfometrik değerlerin araştırılması amaçlandı Kranyofasiyal anomalisi olmayan yenidoğan muayenesinde normal olarak değerlendirilen herhangi bir patolojiye rastlanmayan doğum travması geçinmemiş toplam 200 100 erkek 100 kız olgudan yararlanıldı Olgularda kafa göz burun ağız çene ve kulak bölgelerinde toplam 22 morfometrik değer araştırıldı Cinsler arasında kulak genişliği tragus çene uzunluğu kafa uzunluğu ve yüz genişliği değerleri arasında kızlarda daha yüksek olmak üzere istatistiki açıdan anlamlı derecede farklılıklar olduğu p lt;0 001 tespit edildi Sonuç olarak; yenidoğan muayenesinde fasiyal dismorfogenezis değerlendirilmeleri için çalışmamızdaki bilgilerin faydalı olacağı kanaatindeyiz Anahtar kelimeler: Kranyofasiyal Morfometri Yenidoğan Kranyofasiyal Gelişim