Diyarbakır da 0 6 Yaş Grubu Çocuklarda Akut İshal

Melikşah Ertem, Günay Saka, Ali Ceylan, Ersen İlcin
680

Öz


Akut ishaller çocuk ölümlerinin en önemli nedenlerindendir Gelişmekte olan ülkelerde özellikle yaz aylarında akut ishal önemli bir sağlık problemidir Diyarbakır alt yapısı yetersiz halkın eğitim düzeyi düşük bir ilimizdir ve beklendiği gibi akut ishaller yaygın bir sorundur 0 6 yaş grubu çocuklarda yaz aylarında ishal sıklığının ve annelerin ishal hakkındaki bilgi ve tutumlarım araştırmak amacıyla kesitsel bir araştırma planlanmıştır 1 7 Ağustos tarihleri arasında Diyarbakır il merkezi 5 bölgeye ayrılarak bölge nüfuslarına orantılı olarak seçilen 3094 çocuğun annesine çocuğunun son 15 gün içinde ishal olup olmadığı sorulmuştur Annelerin ishal hakkındaki bilgi tutum ve davranıştan kaydedilmiştir Sonuç olarak 0 6 yaş grubu çocuklarda akut ishal sıklığı 53 36 bulunmuştur Akut ishalle anne eğitimi baba mesleği oturulan yer arasında anlamlı ilişki saptanmıştır Ayrıca çocukların çoğunun ishalli dönemde herhangi bir sağlık kuruluşuna geç getirildiği hatta bazen hiç getirilmediği belirlenmiştir Çalışmada ayrıca ORS kullanım oranı 19 32 buna karşılık antibiyotik kullanımı 52 69 bulunmuştur Anahtar kelimeler: Akut İshal Sıklık Anne Eğitimi Baba Mesleği