Çocuk Yaş Grubu Poliklinik Hastalarında Oral Antibiyotik Tedavisine Hasta Uyumu

Akın İşcan, Aydın Ece, Ali Onağ, Can Balkan, İlknur Pınar
454

Öz


Oral antibiyotik tedavisine hasta uyumunu araştırmak amacıyla kontrol muayenesi için polikliniğe çağrılan akut farenjitli 297 hastanın ailesiyle görüşüldü Arta kalan ilaç miktarı ve hastanın kullandığı total ilaç dozu belirlendi Tedaviye uyum anne eğitim düzeyi ve ilacın günlük doz sayısı ile doğrudan ilişkili bulundu p lt;0 0001 ve p lt;0 0001 Günde 3 veya 4 doz antibiyotik alan hastaların tedaviye uyumu günde 2 doz alanlara göre daha düşük bulundu Hastaların ancak 9 4 ü reçetede belirtilen süre boyunca tedavilerine devam etmişti Tedaviyi erken sonlandırmanın en sık nedeni hastanın semptomlarının kaybolmasının anneler tarafından iyileşme olarak algılanmasıydı Hastaların 35 1 i planlanan dozun yarısından daha azını almıştı Olguların 3 7 sinde anamnezin çelişkili olması nedeni ile tedaviye uyum belirlenemedi Elde ettiğimiz sonuçlar çocuk yaş grubu poliklinik hastalarında oral antibiyotik tedavisine hasta uyumsuzluğunun önemli bir sorun olduğunu göstermektedir Anahtar kelimeler: Çocuklar Antibiyotik Tedaviye Uyum