Trombositopeni İle Seyreden Bir Tifo Vakası

Emin Özkaya, Yaşar Cesur, Gürbüz Akçay, Avni Çelik, Ercan Kırimi, Dursun Odabaş
425

Öz


Tifo hastalığının ortaya çıkışı çoğu vakada ateş baş ağrısı bitkinlik ile yavaş bir başlangıç gösterebildiği gibi bazen osteomyelit menenjit ve artrit şeklinde de olabilmektedir Nadiren kemik iliğinin baskılanması sonucu trombositopeniye bağlı kanamalarla gelen vakalar da bildirilmektedir Tifoya bağlı trombositopeni nadiren görülen bir klinik seyir olduğu için takdim etmeyi uygun gördük Anahtar kelimeler: Trombositopeni Tifoid Ateş Epistaksis