Bir Enfantil Hepatik Hemanjioendotelyoma Olgusu

Şerare Mıkla, Can Fıçıcıoğlu, Halit Çam, İhsan Kafadar, Gülşen Özbay, Ahmet Aydın
693

Öz


Masif hepatomegali ve progresif konjestif kalp yetersizliği olan 40 günlük bir erkek çocuğa enfantil hepatik hemanjiyoendotelyoma tanısı konuldu Kutanöz hemanjiyomlar hastaneye başvurduğundan 3 gün sonra ortaya çıktı Ek olarak atrial septal defekt ventriküler septal defekt ve patent duktus arteriosus gibi kardiyak anomalileri de saptandı Yoğun tedaviye rağmen hasta yedi gün sonra eksitus oldu Mevcut makalede bu hemanjiyoendotelyoma olgusunun klinik patolojik ve radyolojik özellikleri incelenmiş ve ilgili literatür gözden geçirilmiştir Anahtar kelimeler: Enfantil Hepatik Hemanjiyoendotelyoma Konjestif Kalp Yetersizliği Kardiyak Anomaliler