Tip I Diabette Serum ve İdrar Çinko Magnezyum ve Bakır Düzeyleri

Halit Çam, Müjgan Alikaş, Can Fıçıcıoğlu, Ahmet Aydın, Ö. Güzel
277

Öz


Tip I Diabetin eser element metabolizması üzerine etkisini saptamak eser element düzeylerinin metabolite kontrol hastalık süresi ve komplikasyonlarla ilişkisini araştırmak amacıyla 28 Tip I diabetli çocukta serum ve idrar Zn Mg Cu düzeylerini tayin ederek 9 sağlıklı çocuğun değerleri ile karşılaştırdık nbsp; Diabetli hastaların serum Zn Mg Cu düzeyleri sağlıklı çocuklardan düşük bulunurken 2 grubun idrar Zn Mg Cu düzeyleri arasında fark saptanmadı Metabolik kontrolün eser element düzeylerini etkilemediği hastalık süresinin idrarla Cu ve Mg atılımında azalmaya neden olduğu gözlendi Nöropatisi olan hastalarda idrarda Zn boşaltımı artmış olarak tespit edildi Anahtar kelimeler: IDDM Eser Elementier