Ankara İli 8707 İlkokul 1 Sınıf Öğrencisinde Boy Kısalığı Prevelansı Ve Etiyolojik Faktörleri

Yıldız Atalar, Ufuk Beyazova, Nilay Ülkü, Gülten Ünal, Meral Oganbilen, Nuri Çakır, Metin Arslan
407

Öz


Ankara ili 55 ilkokulda 8707 öğrenci büyüme geriliği yönünden incelendi Boyca 3 persentilden aşağı bulunan 108 öğrenciye ileri tetkik olarak öykü fizik inceleme kan idrar parazit kemik yaşı böbrek fonksiyon testleri tiroid hormon düzeyleri growth hormon stimülasyon testleri yapıldı nbsp; Takvim yaşı gt; Boy yaşı = Kemik yaşı olan 60 öğrenciden 42 si konstitüsyonel boy kısalığı 10 u düşük doğum ağırlığı 2 si sistemik hastalığa bağlı 5 i ailevi 1 i psikososyal boy kısalığı tanısı aldı Takvim yaşı gt; boy yaşı gt; kemik yaşı olan 24 öğrenciden 6 sı düşük doğum ağrılı 1 i psikososyal 17 si idyopatik boy kısalığı; takvim yaşı gt; kemik yaşı gt; boy yaşı olan 12 öğrenciden 1 i düşük doğum ağırlığı 2 si sistemik hastalığa bağlı 2 si psikososyal 2 si endokrin hastalığa bağlı biri idyopatik growth hormon eksikliği biri hipotiroidi boy kısalığı idi Takvim yaşı = kemik yaşı gt; boy yaşı olan 12 öğrenciden 4 ü düşük doğum ağırlığı 1 i ailevi 7 si idyopatik boy kısalığı idi Anahtar kelimeler: Boy Kısalığı Etiyoloji Prevalans