Akut romatizmal ateşin nadir bir başvuru şekli: Perikardiyal tamponad

Alper Güzeltaş, Hasan Tahsin Tola, Erkut Öztürk, Ender Ödemiş, Meki Bilici
994 243

Öz


Akut romatizmal ateş gelişmekte olan ülkeler için hala önemli bir sağlık sorunudur Pankardit şeklinde seyreden akut romatizmal ateşte en önemli sorunlar genellikle endokard tutulumuna bağlı gelişen kapak sorunları iken perikard tutulumu daha selim seyirlidir Nadiren yaygın perikardiyal sıvı ve perikardiyal tamponada yol açar Perikardiyal tamponad gelişimi müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir Bu yazıda ateş göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı nedeniyle acil servise başvuran yedi yaşındaki erkek hastada akut romatizmal ateş ve buna bağlı perikard tamponadı saptanan olgu sunuldu Olgunun geliş fizik muayenesinde ateşi 38 5 deg;C karaciğer dalak büyüklüğü taşikardisi kalp seslerinin derinden gelmesi ve taşipnesi vardı Yapılan tetkiklerinde telekardiyogramda kardiyomegali elektrokardiyografide düşük QRS voltajı ekokardiyografide perikardiyal sıvı önemli mitral yetersizliği ve hafif aort yetersizliği saptandı ASO 508 IU ml eritrosit çökme hızı 80 mm sa idi Hastaya perikardiyosentez yapıldı Birincil koruyucu ve steroid tedavisi başlandı Akut romatizmal ateşe bağlı perikard tamponad oldukça nadir görülen ve literatürde az sayıda olgu ile sınırlı bir patolojidir Türk Ped Arfl 2013; 48: 342 4

Anahtar kelimeler


Akut romatizmal ateş, çocuk, perikard tamponadı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4274/tpa.874+

Referanslar


Lloyd Y, Tani MD. Rheumatic fever and rheumatic heart disease. In: Allen HD, Driscoll DJ, Shaddy RE, (eds). Moss and Adams’ heart disease in ınfants, children, and adolescents: ıncluding the fetus and young adults. 7th edition. Philadelphia; Lippincott Williams & Wilkins, 2008: 1256-81.

Oliveira DB, Dawkins KD, Kay PH, Paneth M. Chordal rupture. I: aetiology and natural history. Br Heart J 1983; 50: 312-7.

Przybojewski JZ. Rheumatic constrictive pericarditis. A case report and review of the literature. S Afr Med J 1981; 59: 682-6. Tan AT, Mah PK, Chia BL. Cardiac tamponade in acute rheumatic carditis. Ann Rheum Dis 1983; 42: 699-701.

Stollerman GH. Streptococcus, rheumatic fever and rheumatic heart disease. In: Shaper AG, Hutt MSR, Fejfar Z, (eds). Cardio-vascular disease in the tropics. London; British Medical Association, 1974.

Rocha Araşjo FD, Brandão KN, Araşjo FA, Vasconcelos Severiano GM, Alves Meira ZM. Cardiac tamponade as a rare form of presentation of rheumatic carditis. Am Heart Hosp J 2010; 8: 55Unal N, Kosecik M, Saylam GS, Kir M, Paytoncu S, Kumtepe S. Cardiac tamponade in acute rheumatic fever. Int J Cardiol 2005: 18; 103: 217-8 .