Yıl: 2013 Cilt: 48 Sayı: 3

İçindekiler

Derleme

Anne ve bebek sağlığı açısından emziren anne beslenmesinin önemi PDF PDF (English)
Mukadder Ayşe Selimoğlu
Tümör lizis sendromu; tanı izlem ve tedavide yeni yaklaşımlar PDF PDF (English)
Tiraje Celkan, Gülen Tüysüz
Annede anemi yenidoğanı etkiler mi? PDF PDF (English)
Banu Dane, Necmi Arslan, Gonca Batmaz, Cem Dane
İlerleyici hidrosefalisi olan yenidoğanlarda ventrikül içi rezervuar uygulaması PDF PDF (English)
Hülya Özdemir, Hülya Bilgen, Eren Özek, İpek Akman, Memet Özek
Selektif IgA eksikliği ve X’e bağlı agammaglobülinemi olgularında ağız mikroflorasının sağlam grupla karşılaştırılması PDF PDF (English)
Ayça Aslan Kıykım, Nursen Topçuoğlu, Güven Külekçi, Haluk Çokuğraş, Necla Akçakaya, Yıldız Camcıoğlu
Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimi 104 olgunun demografik bulguları PDF PDF (English)
Mustafa Serdar Cantez, Serdar Cantez, Nelgin Gerenli, Vildan Ertekin, Özlem Durmaz
Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı PDF PDF (English)
Sinem Akçalı, Nisel Yılmaz, Özlem Güler, Tamer Şanlidağ1, Murat Anıl
Çocukluk çağı kronik nörogelişimsel hastalıklar ile kan kurşun ve cıva düzeyleri arasındaki ilişki PDF PDF (English)
Gürcan Dikme, Ahmet Arvas, Emel Gür
Mardin ili ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel şiddete maruziyetleri ve yaklaşımları PDF PDF (English)
Betül Battaloğlu-İnanç, Sema Çifçi, Vasfiye Değer
Acil servise başvuran çocuk adli olguların analizi PDF PDF (English)
Ömer Faruk Demir, Kemal Aydın, Feruza Turan, Aynur Yurtseven, Bülent Erbil, Betül Gülalp

Olgu Sunumu

Hipofiz kanamasına ikincil merkezi diabetes insipidus gelişen çok düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bir bebekte başarılı intranazal desmopresin asetat tedavisi PDF PDF (English)
Hasan Kahveci, Müge Payaslı, Fuat Laloğlu, Halil Keskin, Başak Adaklı Aksoy, Zeynep Türkyılmaz
Atriyal flattere neden olan hamak mitral kapak: Üç aylık bebek olgu PDF PDF (English)
F. Sedef Tunaoğlu, Ayşe Yıldırım, Ayla Akça
Doğuştan hidrosefalinin nadir bir nedeni olarak tip 1 plazminojen eksikliği PDF PDF (English)
Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, Orhan Özbek, Banu Turgut Öztürk, Rahmi Örs
Ağır beslenme bozukluğu ile başvuran birincil polidipsi olgusu PDF PDF (English)
Gülseren Evirgen Şahin, Pelin Zorlu, Nilgün Demirli Çaylan, Şit Uçar, Esma Altınel Açoğlu, Gürses Şahin
Kolon perforasyonu ve ventrikülo peritoneal şantın anüsten sarkması: İki olgu sunumu PDF PDF (English)
Ahmet Hakan Gedik, Selçuk Uzuner, Ergül Cindemir, Süleyman Bayraktar
Deri altı nodülleri olan yenidoğan PDF PDF (English)
Gülen Tüysüz, Nihal Özdemir, Meltem Kıvılcım, Hilal Akı, Yıldız Perk, Tiraje Celkan

Editöre Mektup

Hiperkalsiüri ve selektif argininüri birlikteliğinde ailesel böbrek glükozüri olgusu PDF PDF (English)
Aysel Vehapoğlu Türkmen, Mustafa Atilla Nursoy, Serdar Türkmen, Mehmet Yazıcı
Terra Firma Forme Dermatoz PDF PDF (English)
West sendromu ve psikomotor gerilik PDF PDF (English)
Halûk Yavuz, Vesile Betül Ayyıldız

Türkçesi Varken

Türkçesi varken PDF PDF (English)


ISSN: 1306-0015