Yıl: 2013 Cilt: 48 Sayı: 1

İçindekiler

Derleme

Mermi yutan bir çocuğa yaklaşım
Sevgi Büyükbese Sarsu, Süleyman Cüneyt Karakuş
Tıpta çocuk ve etik PDF PDF (English)
Çağatay Üstün, Nuray Demirci
Çocuklarda protein kaybettiren enteropati PDF PDF (English)
Gönül Çaltepe, Atakan Comba

Özgün Araştırma

Doğumsal brakiyal pleksus felçli olgularımız: tek merkezin 20 yıllık deneyimi PDF PDF (English)
Gönül Acar, Barış Ekici, Feride Bilir, Mine Çalışkan, Meral Özmen, Nur Aydınlı, Burak Tatlı
Geç preterm yenidoğanlarda hastalık ve ölüm oranları PDF PDF (English)
Berrin Telatar, Fatma Narter, Pınar Binarbaşı, Turgut Ağzıkuru, Yasemin Akın
İndirekt hiperbilirübinemili olgularda minör eritrosit antijenlerinin alloimmünizasyondaki rolü PDF PDF (English)
Ali Orgun, Şebnem Çalkavur, Özgür Olukman, Leman Tekin, Fatma Kaya Kılıç, Yüce Ayhan, Canan Vergin, Füsun Atlıhan
Çocuklarda tonsiller hipertrofi olgularında Epstein Barr virüsünün rolü PDF PDF (English)
Sibel Aka, Berna Yayla Özker, Ebru Demiralay, İsmet Ercan Canbay
Yenidoğanın geçici takipnesinde epiteliyal sodyum kanalı alfa alt biriminin sentezinden sorumlu SCNN1A geninin değerlendirilmesi PDF PDF (English)
Osman Öztekin, Mahmut AKYOL, Salih Kalay, Gönül Tezel, Mustafa Akçakuş, Nihal Oygür
İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi PDF PDF (English)
Semra Şen, Nuri Bayram, Zümrüt Şahbudak Bal, Katibe Başak Yıldız, Mehmet Helvacı, Fadıl Vardar
İnmemiş testiste geç kalma nedenleri: iki çocuk cerrahisi merkezinin sonuçları PDF PDF (English)
Erdal Türk, Fahri Karaca, Yeşim Edirne, Cem Mehmet Bilen
Allopürinolün hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulan yenidoğan sıçanlarda kaspaz 3 ve kaspaz 8 aktivitesi üzerine etkisi PDF PDF (English)
Kenan Özcan, Mehmet Satar, Necmiye Canacankatan, Erdal Taşkın, Kenan Dağlıoğlu

Olgu Sunumu

Deli bal zehirlenmesine bağlı bradikardi ve hipotansiyon gelişen çocuk olgusu PDF PDF (English)
Hakan Uzun, İlyas Sarı, Cemalettin Güneş, Kenan Kocabay, Dursun Ali Şenses, Hayati Kandiş
Bir olgu nedeniyle teofilin zehirlenmesi PDF PDF (English)
Ertan Sal, Avni Kaya, Hayrettin Temel, Murat Başaranoğlu, Hüseyin Çaksen
Yenidoğan döneminde kalpteki kitleler nedeniyle tanı alan tüberoskleroz olguları PDF PDF (English)
Demet Terek, Özge Altun Köroğlu, Mehmet Yalaz, Mert Kazandı, Şule Gökçe, Murat Deveci, Ertürk Levent, Mete Akisu, Ruhi Özyürek, Nilgün Kültürsay
TİP 1 diyabetin çok nadir bir komplikasyonu: yeni tanılı olguda gelişen insülin ödemi PDF PDF (English)
Tolga Altuğ Şen, Ayşegül Bükülmez, Adnan Narci, Meltem Uğraş, Özlem Güraksin, Reşit Köken, Faruk Alpay
Denizkızı sendromu PDF PDF (English)
Yalçın Çelik, Ali Haydar Turhan, Selvi Gülaşı, Tuğba Kara, Hicran Şenli, Aytuğ Atıcı
Önceden sağlıklı olan bir çocukta ektima gangrenozum PDF PDF (English)
Adem Karbuz, Halil Özdemir, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, Ergin Çiftçi, Erdal İnce, Ülker Doğru
Kikuchi Fujimoto hastalığı ile birlikte hemofagositik sendrom PDF PDF (English)
Pamir Gülez, Murat Hızarcıoğlu, Ragıp Ortaç

Editöre Mektup

Çocuk hastada kolşisin zehirlenmesine bağlı rabdomiyoliz PDF PDF (English)
Fatih Demircioğlu, Elif Kazancı, Hakan Edoğan, Mervan Bekdaş, Sevil Göksügür
Patolojik tibiya kırığı olan yenidoğan: osteofibroz displazi PDF PDF (English)
Serdar Al, Hasan Tarkan İkizoğlu, Metin Uzun, Mebrure Bilge Bilgiç, Harzem Özger
Kaybolan beyaz madde hastalığı; nadir bir olgu PDF PDF (English)
Serhat Güler, Adnan Yüksel, Akın İşcan, İlhan Işık, Burak Tatlı
Nadir bir durum: anti E’ye bağlı subgrup uyuşmazlığı PDF PDF (English)
Evrim Kıray Baş, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Selda Arslan, Muhittin Çelik, Asiye Nuhoğlu
Patent duktus arteriyozuslu erken doğan bir bebekte parasetamol tedavisi PDF PDF (English)
Özmert Muhammet Ali Özdemir, Kazım Küçüktaşçı, Mustafa Doğan, Özlem Şahin, Hacer Ergin


ISSN: 1306-0015