Yıl: 2012 Cilt: 47 Sayı: 4

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF PDF (English)

Derleme

Çocukluk çağında ürtiker ve anjiyoödem: patojenez tanı ve tedavi PDF PDF (English)
Işıl Barlan, Safa Barış
Çocuklarda konjonktivitler PDF PDF (English)
Muhittin Taşkapılı, Melike Balıkoğlu Yılmaz

Özgün Araştırma

Erken doğmuş yenidoğanlarda total parenteral beslenmenin böbrek işlevleri üzerine etkileri PDF PDF (English)
Yılmaz Tabel, Mehmet Öncül, İlke Mungan Akın, Aysun Bay Karabulut, Ahmet Taner Elmas
Zon 1 prematürite retinopatisi olan hastaların diod lazer fotokoagülasyon ile tedavi sonuçları PDF PDF (English)
Sema Arvas, Solmaz Akar, Ahmet Sarıcı, Didar Uçar
Erken doğmuş bebeğin arka yerleşimli ağır retinopatisinde diod lazer fotokoagülasyon sonuçlarımız PDF PDF (English)
Sema Arvas, Solmaz Akar, Ahmet Sarıcı, Didar Uçar
Çocuklarda kronik adenotonsiller hipertrofinin büyüme üzerine etkilerinin adenotonsillektomi öncesi ve sonrası dönemde değerlendirilmesi PDF PDF (English)
Levent Kartal, Mehmet İlhan Şahin, İsmail Külahlı, Mustafa Kendirci
Orta ve ağır akciğer tutulumu olan kistik fibrozlu hastalarda ölüme etki eden diğer risk etmenleri PDF PDF (English)
Yasemin Gökdemir, Ela Erdem, İhsan Nuri Akpınar, Refika Ersu, Bülent Karadağ, Fazilet Karakoç
Doğuştan ağır nötropenide fenotip genotip ilişkisi PDF PDF (English)
Safa Barış, Elif Karakoç Aydıner, Ayça Kıykım, Havva Hasret Çağan, Kaan Boztuğ, Işıl Barlan
Glikojen depo hastalığı tip III tanılı 10 Türk olgunun mutasyon analizleri: dört yeni mutasyonun tanımlanması PDF PDF (English)
Esra Manguoğlu, Vedat Uygun, Figen Özkaya, Güven Lüleci, Reha Artan, Sibel Berker
Ankara 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde akran istismarı nedeniyle yargılanan çocukların değerlendirilmesi PDF PDF (English)
Hasan Atakan Şengül, Nergis Cantürk, Gürol Cantürk, Rukiye Dağalp

Olgu Sunumu

Nadir bir immün olmayan hidrops fetalis nedeni: doğumsal siyalidoz PDF PDF (English)
Ercan Tutak, Ayla Eker Sarıboyacı, Altuğ Semiz, Necip Cihangir Yılanlıoğlu, Cem Kara
Doğum öncesi dönemde tanı alan doğuştan kistik adenomatoid malformasyon: olgu sunumu PDF PDF (English)
Salih Kalay, Osman Öztekin, Gönül Tezel, Erdem Başaran, Aygül Kernak, Mustafa Akçakus, Nihal Oygür
Pulmoner arterden kaynaklanan sol koroner arter anomalisi ALCAPA olan 11 yaşında yakınmasız olgu PDF PDF (English)
Bülent Koca, Levent Saltık, Ayşe Güler Eroğlu
İple asılı kalmaya bağlı akut sıkıntılı solunum sendromu olgusu PDF PDF (English)
Avni Kaya, Mesut Okur, Sinan Akbayram, Serhat Avcu, Mehmet Açıkgöz, Murat Doğan, Muhammed Akıl
Prilokaine bağlı methemoglobinemi PDF PDF (English)
Mehmet Tayip Arslan, Vefik Arıca, Murat Tutanç, Seçil Günher Arıca

Ayın Olgusu

Parmaklarda kalınlaşma ve morarma olan beş yaş dört aylık kız hasta PDF PDF (English)
İsmail Yıldız, Serdar Bozlak, Yakup Ergül, Kemal Nişli, Ayşe Kılıç, Emin Ünüvar, Müjgan Sıdal, Fatma Oğuz

Editöre Mektup

Bir olgu nedeniyle immün trombositopenik purpura ve çocuğun fiziksel istismarı PDF PDF (English)
Başar Çolak, Işık Karakaya, Ekrem Şentürk, Servet Yanal, Şahika G. Şişmanlar, Ümit Biçer
Bir ergende metformin zehirlenmesi PDF PDF (English)
Erdal Eren, Mehmet Türe, Veysi Almaz, Tekin Bilgiç, İhsan Yıldırım, Tahsin Gider
Dirençli epilepsi olgusunda mozaik ring kromozom 6 ve klinik önemi PDF PDF (English)
Zeynep Ocak, Sevil Bilir Göksügür, Ertuğrul Mevlüt Kocaman
Lupus nefritli bir olguda sistemik steroidlerin ender bir komplikasyonu: mediyastinal lipomatoz olgusu PDF PDF (English)
Nur Canpolat, Sebuh Kuruğoğlu, Lale Sever, Salim Çalışkan, Meltem Kıvılcım, Özgür Kasapçopur, Nil Arısoy
Şiddetli seyirli Schimke immün kemik displazili olgu sunumu PDF PDF (English)
Cengiz Candan, Yüksel Yılmaz, Yasemin Alanay, Pınar Turhan, Fatma Candan, Müferet Ergüven

Türkçesi Varken

Türkçesi varken PDF PDF (English)

Hakem Dizini

2012 Hakem Dizini PDF PDF (English)

Yazar Dizini

2012 Yazar Dizini PDF PDF (English)

Konu Dizini

2012 Konu Dizini PDF PDF (English)


ISSN: 1306-0015