Yıl: 2011 Cilt: 46 Sayı: 4

İçindekiler

Derleme

Çocukluk çağının selim akut miyoziti: 15 olgunun klinik ve laboratuvar bulguları
Sema Saltık, Murat Sürücü, Öner Özdemir
Çocukluk çağı kanser sağ kalanlarında ikincil kanserler PDF PDF (English)
Rejin Kebudi
Patulin: toksisitesi ve bebek beslenmesinde kullanılan ürünlerde olası bulaşma PDF PDF (English)
Gönül Şahin, Songül Ünüvar, Terken Baydar
Acil servislerde çocuk yaralanmalarını sadece tedavi etmek yeterli mi?
Başar Çolak, Ümit Biçer
Acil servislerde çocuk yaralanmalarını sadece tedavi etmek yeterli mi?
Başar Çolak, Ümit Biçer
Acil servislerde çocuk yaralanmalarını sadece tedavi etmek yeterli mi?
Başar Çolak, Ümit Biçer
Acil servislerde çocuk yaralanmalarını sadece tedavi etmek yeterli mi?
Başar Çolak, Ümit Biçer

Özgün Araştırma

İleri derecede erken doğmuş yenidoğanların düzeltilmiş 1 3 yaşlarındaki nörogelişimsel ve psikiyatrik değerlendirmesi PDF PDF (English)
Işık Görker, Betül Acunaş
Tüm vücut soğutma yöntemi ile hipotermi uygulanan hipoksik iskemik ansefalopatili yenidoğanların değerlendirilmesi PDF PDF (English)
Melek Akar, Özge Aydemir, Şerife Suna Oğuz, Ömer Erdeve, Cumhur Aydemir, Tülin Gökmen, Zeynep Eras, Nurdan Uraş, Uğur Dilmen
Difüzyon ağırlıklı ve konvansiyonel manyetik rezonans görüntülemenin hipoksik iskemik ansefalopatili yenidoğanlarda seyrin belirlenmesindeki etkinliğinin karşılaştırılması PDF PDF (English)
Salih Kalay, Osman Öztekin, Gönül Tezel, İsmail Çetiner, Sevil Turgut Turan, Mustafa Akçakuş, Nihal Oygür
Preterm erken membran rüptürü olgularında yenidoğan hastalık ve ölüm oranı sonuçları PDF PDF (English)
Altay Gezer, Ezcan Parafit Yalçıner, Onur Güralp, Veli Yedigöz, Barbaros Ilıkkan, Tarık Altınok, Rıza Madazlı
Yenidoğan ve yenidoğan yoğun bakım servisinde hastane enfeksiyonları PDF PDF (English)
Mustafa Hacımustafaoğlu, Solmaz Çelebi, Nilgün Köksal, Sumru Kavurt, Hilal Özkan, Merih Çetinkaya, Güven Özkaya
Atopik dermatit tanı yaşının ek alerjik hastalık gelişimi üzerine etkisi PDF PDF (English)
Belgin Aktaş, Yakup Canıtez, Nihat Sapan
Kanama bozukluğu olan çocuklarda sünnet deneyimi PDF PDF (English)
Emre Çelik, Murat Bulut, Dilek Uludağ
Çocuk ve ergenlerde Hashimoto tiroiditi: klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi PDF PDF (English)
Bumin Dündar, Aslıhan Boyacı, Özlem Sangün, Nihal Dündar
Türk çocuklarında çölyak hastalığı ile ilişkili olası etmen ve belirtilerin değerlendirilmesi PDF PDF (English)
Buket Dalgıç, Sinan Sarı, Beyza Özcan, Bilkay Baştürk, Ödül Eğritaş, Arzu Ensari, Ayşegül Bükülmez, Zeren Barış, Türk Çölyak Çalışma Grubu
Türkiye’de mezuniyet öncesi tıp eğitimi 2010 PDF PDF (English)
Orhan Odabaşı, İskender Sayek, Nural Kiper

Olgu Sunumu

Pandemik İnfluenza A H1N1 virüsü ile ilişkili akut miyoperikardit PDF PDF (English)
Yakup Ergül, Kemal Nişli, Mehmet Sait Durmuş, Rukiye Eker Ömeroğlu
Tüberkülozun nadir bir şekli: tek başına psoas apsesi PDF PDF (English)
Mustafa Özçetin, Resul Yılmaz, Erhan Karaaslan, Ülkü Bekar, Yasemin Yerli, Doğan Köseoğlu
Ergen kız hastada asetaminofen ilişkili nefrotoksisite PDF PDF (English)
Belde Kasap, Mehmet Türkmen, Demet Alaygut, Alper Soylu, Salih Kavukçu
Baba tarafından ikiz çocuk istismarı PDF PDF (English)
Celal Bütün, Fatma Yücel Beyaztaş, Resmiye Oral, Cengiz Güney, Derya Büyükkayhan, Yutaka Sato

Ayın Olgusu

Trombositozu olan bir yaşında erkek çocuk PDF PDF (English)
Murat Kılınç, Mine Özdil

Editöre Mektup

Valproat tedavisi ile nöbetleri sıklaşan sütçocuğu: tanısal bir ipucu PDF PDF (English)
Barış Ekici, Erhan Aygün, Burak Tatlı
Mycoplasma pneumoniae ilişkili Henoch Schöenlein purpurası PDF PDF (English)
Mehmet Taşdemir, Nur Canpolat, , Dilek Uludağ, Dicle Şener
Düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bebeklerde patent duktus arteriyozus ligasyonu: transport riski PDF PDF (English)
Utku Arman Örün
Acil servislerde çocuk yaralanmalarını sadece tedavi etmek yeterli mi? PDF PDF (English)
Başar Çolak, Ümit Biçer


ISSN: 1306-0015