Yıl: 2011 Cilt: 46 Sayı: 3

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF

Derleme

Tıbbi yazılarda Türkçe kullanımı ve sıkça yapılan hatalar PDF PDF (English)
Cengiz Yakıncı, Özgü Suna Celiloğlu, Belgin Aksu
Yenidoğan ve sütçocuğunun epileptik sendromları PDF PDF (English)
Meral Özmen, Burak Tatlı, Barış Ekici

Özgün Araştırma

Diyarbakır’da hasta yenidoğanın taşınması konusunda yapılan iyileştirme çalışmaları ve bebeklere yansımaları PDF PDF (English)
Sinan Uslu, Bedri Aldudak, Hamuş Özdemir
Bir yenidoğan yoğun bakım biriminde adenovirus salgın yönetimi PDF PDF (English)
Betül Siyah Bilgin, Mehmet Yalaz, Özge Altun Köroğlu, Mete Akisu, Candan Çiçek, Çağrı Büke, Nilgün Kültürsay
Çok düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bebeklerin nörogelişimsel sorunları ve nörolojik hastalığa etki eden etmenlerin araştırılması PDF PDF (English)
Canan Göçer, Sultan Kavuncuoğlu, Gülseren Arslan, İlgi Ertem, Sibel Özbek, Engin Öztüregen, Mustafa Ali Akın, Nihal Baysoy
Çocuk yoğun bakım biriminde santral venöz kateterizasyon komplikasyonlarının değerlendirilmesi PDF PDF (English)
Ayşe Berna Anıl, Murat Anıl, Berat Kanar, Önder Yavaşcan, Alkan Bal, Esin Albudak, Mehmet Helvacı, Nejat Aksu
Bebeklik döneminde siyanotik kalp hastalığı nedeniyle açık kalp cerrahisi uygulanmış ergenlerde kendilik algısı ve yaşam niteliği PDF PDF (English)
Cenk Eray Yıldız, Oğuzhan Zahmacıoğlu, Bülent Koca, Veysel Oktay, Selman Gökalp, Ayşe Güler Eroğlu, Gürkan Çetin, Funda Öztunç
Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi PDF PDF (English)
Ceyhun Bozkurt, Utku Arman Örün, Ayşe Ulya Ertem, Burhan Öcal, Gürses Şahin, Nazmiye Yüksek, Sonay İncesoy Özdemir, Filiz Şenocak
Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme olgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi PDF PDF (English)
Veysel Sümer, Ekrem Güler, Ramazan Karanfil, Tahir Dalkıran, Halil Gürsoy, Mesut Garipardıç, Mehmet Davutoğlu
Alt üriner sistem işlev bozukluğu bulunan çocuklarda ürodinami ve ultrasonografi bulgularının karşılaştırılması PDF PDF (English)
Neval Kocaoğlu, İbrahim Adaletli, Sebuh Kurugoglu, Haluk Emir, Nur Canpolat,
Doğu Anadolu bölgesinde gebelerde ve doğan bebeklerinde demir durumu ve süt çocuklarında demir desteği gerekliliği PDF PDF (English)
Hatice Gamze Poyrazoğlu, A. Denizmen Aygün, Bilal Üstündağ, Saadet Akarsu, Serap Yıldırmaz
Hashimoto tiroiditli hastalarımızın özellikleri PDF PDF (English)
Elif Özsu, Rahime Gül Yeşiltepe Mutlu, Filiz Çizmeci, Şükrü Hatun

Olgu Sunumu

Yenidoğan döneminde dilate kardiyomiyopatinin nadir bir nedeni: ALCAPA sendromu PDF PDF (English)
Kadir Babaoğlu, Köksal Binnetoğlu, Gürkan Altun, Gürkan Çetin, Levent Saltık
Su ile ilişkili epilepsi: Üç olgu sunumu PDF PDF (English)
Barış Ekici, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen
Chilaiditi sendromu: Olgu sunumu PDF PDF (English)
Serdar Moralıoğlu
Osler Weber Rendu sendromu ile ilişkili pulmoner arteriyovenöz malformasyon PDF PDF (English)
Yakup Ergül, Aygün Dindar

Ayın Olgusu

Üç yaşında erkek çocukta peniste şişlik ve morarma PDF PDF (English)
Aybars Özkan, Murat Kaya, Mesut Okur, Adem Küçük, Hakan Turan

Türkçesi Varken

Türkçesi Varken PDF PDF (English)


ISSN: 1306-0015