Yıl: 2011 Cilt: 46 Sayı: 2

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Hilmi Apak

Olgu Sunumu

Lafora hastalığı: ilerleyici bir miyoklonik epilepsi PDF PDF (English)
Olcay Ünver, Cüyan Demirkesen, Serap Uysal
Akut poststreptokoksik glomerülonefritli bir çocuk hastada idiyopatik trombositopenik purpura PDF PDF (English)
Alkan Bal, Ali Yurtseven, Zümrüt Şahbudak, Murat Anıl, Nejat Aksu
Özofagus atrezisi ve meningosel birlikteliği olan Edward’s sendromu olgusu PDF PDF (English)
Selvi Gülaşı, Ali Haydar Turhan, Yalçın Çelik, Etem Akbaş, Aytuğ Atıcı
“Kinesio Tape” bantlama yönteminin miyelomeningoselli çocuklarda oturma şekli ve işlevsel bağımsızlık üzerine etkisi: dört olgu sunumu PDF PDF (English)
Tülay Tarsuslu Şimşek, Bahriye Türkücüoğlu, Gonca Üstünbaş, Nilay Çokal

Çağrılı Yazar

Çocuklarda beyin ölümü PDF PDF (English)
Burak Tatlı, Barış Ekici
Cinsel saldırıya uğramış çocuğun muayenesi PDF PDF (English)
Osman Celbiş, Bora Özdemir, Atihan Kaya

Ayın Olgusu

Boyunda şişliği olan beş yaşında kız hasta PDF PDF (English)
Ümit Erkan Vurdem, Yasemin Altuner Torun, Ufuk Ertural, Ahmet Savranlar, Ahmet Menkü

Editöre Mektup

Koruyucu demir dozunun hayatın ilk yılında günlük ve günaşırı kullanımı PDF PDF (English)
Tiraje Celkan

Orijinal Makale

Çalışmanın çocuk bedeni üzerine etkisi: İzmit’te yapılan iki araştırma sonuçlarının karşılaştırılması PDF PDF (English)
Nilay Etiler, Çiğdem Çağlayan, Cavit Işık Yavuz, Şükrü Hatun, Onur Hamzaoğlu
Sistatin C: böbrek işlevleri azalmakta olan çocuklarda glomerüler filtrasyon hızı ölçümünde daha yararlı bir değişken olabilir mi? PDF PDF (English)
Nurdan Yıldız, Salim Çalışkan, Levent Kabasakal, Lale Sever, Nil Arısoy
Günübirlik cerrahi girişim ile patent duktus arteriyozusu bağlanan 20 düşük ağırlıklı erken doğmuş bebekte cerrahi tedavi ve ameliyat sonrası izlem sonuçları PDF PDF (English)
Can Vuran, Canan Ayabakan, Uygar Yörüker, Emre Özker, Bülent Sarıtaş, Çağrı Günaydın, Ayda Türköz, Cem Paketci, Özlem Sarısoy, Oğuz Omay, N. Kürşat Tokel, Rıza Türköz
Çocukluk çağında demir eksikliği anemisinin plazma tiroid hormonları üzerine etkisi PDF PDF (English)
İlke Özahi İpek, Ebru Kaçmaz, Adbülkadir Bozaykut, Rabia Gönül Sezer, Lale Seren, Cem Paketci
Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemisinde tedavinin ortalama eritrosit hacimleri üzerine etkisi PDF PDF (English)
Tiraje Celkan, Nihal Özdemir, Zekeriya Bilgi, Gülşah Oktay, Hilmi Apak, İnci Yıldız
Yenidoğan yoğun bakım biriminde hastane kökenli kan akım enfeksiyonları PDF PDF (English)
Fatih Bolat, Sinan Uslu, Ali Bülbül, Serdar Cömert, Emrah Can, Evrim Kıray Baş, Ömer Güran, Asiye Nuhoğlu
Bir devlet hastanesinde çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda hastalık ve ölüm oranları PDF PDF (English)
Yekta Canbak, İbrahim Şilfeler, Bayram Ali Dorum, Hilal Kurnaz, Sevil Dorum
Tıbbi uygulama hatası iddiası ile Adli Tıp Kurumu’na gönderilen 0 18 yaş grubu olguların değerlendirilmesi PDF PDF (English)
Nesrin Özkaya, Rıza Yılmaz, Halit Özkaya, Muhammet Can, Işıl Pakiş, Ali Yıldırım, İmdat Elmas
Samsun ilinde ilköğretim çağı erkek çocuklarda testis ve penis boyutları ve dış genital organ anomali oranları PDF PDF (English)
Serkan Varol, Ender Özden, Yakup Bostancı, Yarkın Kamil Yakupoğlu, Cihan Yalman, Şaban Sarıkaya
Üniversite hastanemiz acil servisine travma nedeniyle başvuran çocuk olguların değerlendirilmesi PDF PDF (English)
Zeki Doğan, Fatma Mutlu Kukul Güven, Levent Cankorkmaz, İlhan Korkmaz, Abuzer Coşkun, Kenan Ahmet Döleş

Türkçesi Varken

Türkçesi varken PDF


ISSN: 1306-0015