Yıl: 2011 Cilt: 46 Özel Sayı: 1

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Oya Ercan, Müjgan Alikaş

Derleme

Ergen dostu sağlık hizmetleri PDF
Müjgan Alikaşifoğlu
Ergen sağlığının sürdürülme ve geliştirilmesinde hemşirenin rolü PDF
Gülümser Dolgun, Sevil İnal, Figen Uğurlu
Ergen polikliniğinde hemşirelik uygulamaları PDF
Saadet Pehlivan
Çocuk kliniği ergen hemşireliği uygulamaları PDF
Mahi Bülgün
Okul çağındaki çocukların sağlık davranışları araştırması PDF
Oya Ercan, Müjgan Alikaşifoğlu, Ethem Erginöz, Ömer Uysal, Deniz Albayrak Kaymak
Ergenin müzik ile iletişimi PDF
Cenk Erdem
Medya ve ergen PDF
Türkay Demir
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu PDF
Burak Doğangün, Mesut Yavuz
Kronik hastalıklı ergenlerle konsültasyon çalışması PDF
Mine Özmen, Sinem Başer
Akran istismarı PDF
Müjgan Alikaşifoğlu
Ergenlik döneminde cinsel istismar olgularında adli tıbbi PDF
Şevki Sözen
Ergenlik çağında yeni aşılar PDF
Yıldız Camcıoğlu
Ergen sporcularda sık görülen yaralanmalar PDF
Bülent Bayraktar
Ergen sporcularda spor yaralanmalarından korunma PDF
Safinaz A. Yıldız
Ergenlerde beslenme PDF
Türkan Erkan
Ergenlik çağında kemik sağlığı PDF
Oya Ercan
Pre ve Probiyotikler PDF
Tufan Kutlu
Ergenlik çağında omurga sorunları PDF
Önder Aydıngöz
Ergenlik çağında kanserler PDF
İnci Yıldız
Kronik enflamatuar barsak hastalıkları PDF
Fügen Çullu Çokuğraş
Ergenlik çağında diyabet yönetimi PDF
Rüveyde Bundak
Pubertal jinekomasti PDF
Peyami Cinaz
Ergenlerde görülen meme hastalıkları PDF
Zeynep Şıklar
Puberte gecikmesi PDF
Zehra Aycan
Primer amenore PDF
Engin Oral, Begüm Aydoğan
Polikistik over sendromu ve hirsutizm PDF
Olcay Evliyaoğlu
Disfonksiyonel kanama yönetimi PDF
Bumin Dündar
Menstrüel siklusun kontrolü: beslenme ve reprodüktif fonksiyon ilişkisi PDF
Cem İyibozkurt
Ergende adneksiyal kitleye yaklaşım PDF
Hüsnü Gökaslan
Kadın genital sisteminin embriyolojisi ve cinsel farklılaşma PDF
Ramazan Dansuk
Ergenlik çağında bağ dokusu hastalıkları PDF
Özgür Kasapçopur, Nil Arısoy
Ergen yaş grubunda solunum yolu enfeksiyonları PDF
Necla Binatlı Akçakaya
Akne vulgaris; etyolojiden tedaviye PDF
Ertuğrul H. Aydemir
Gençlik danışma ve sağlık merkezleri PDF
Şükrü Sarılar

Sözel Bildiriler

S1 ÇOCUK SUÇLULUĞUN VE TEKRARLAYAN ÇOCUK SUÇLULUĞUN KRİMİNOLOJİK VERİLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Kevser Top, Bilgehan Aksoy
S2 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINA YÖNELİK FARKINDALIĞINA İLİŞKİN ALAN ÇALIŞMASI PDF
Evin Güldoğan, Tuğçe Akçay, Aslı Yılmazcan, Öykü Karcı
S3 ERGENLERİN RUHSAL DURUMLARININ İNCELENMESİ PDF
Hülya Karataş, Candan Öztürk, Murat Bektaş
S4 ÖFKE KONTROLÜ EĞİTİM PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİN TUTUKLU ERGEN ÖRNEKLEMİNDE İNCELENMESİ PDF
Özlem Özbay, Gülsen Erden
S5 ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BECERİ ALGILARININ SİGARA KULLANIMINA YÖNELİK ALGILARINA ETKİSİ PDF
Murat Bektaş, Candan Öztürk, Hülya Karataş
S6 LİSE ERGENLERİNDE HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMU VE İLİŞKİLİ DURUMLAR PDF
Kutluhan Yılmaz, Ayşe Kılınçaslan, Neriman Aydın, Deniz Kör
S7 LİSE ERGENLERİNDE UYKU SÜRESİ VE İLİŞKİLİ DURUMLAR PDF
Kutluhan Yılmaz, Ayşe Kılınçaslan, Neriman Aydın, Seval KUL
S8 ÜNİVERSİTEDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL SAĞLIKLA İLGİLİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI PDF
Gülümser Dolgun, Saadet Yazıcı, Neriman Zengin
P1 CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALAN VE KALMAYAN ERGENLERİN PSİKOLOJİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Tuğçe Er, Bilgehan Aksoy
P2 MENİNKS YIRTIĞINA BAĞLI OTONOM HİPOGLİSEMİ PDF
Hasan Önal, Sait Albayram, Ahmet Aydın, Erdoğan Soyucen
P3 GLENN ŞANTI YAPILAN FONKSİYONEL TEK VENTRİKÜLLÜ HASTALARDA KATETER ANJİOGRAFİ SONUÇLARIMIZ PDF
Ayşe Eroğlu, İrfan Levent Saltık, Emine Funda Öztunç, Bülent Koca, Selman Gökalp
P4 İZOLE VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKTLİ PULMONER HİPERTANSİYONU OLMAYAN HASTALARDA KATETER ANJİYOGRAFİ SONUÇLARI PDF
Ayşe Eroğlu, İrfan Levent Saltık, Emine Funda Öztunç, Selman Gökalp, Bülent Koca
P5 ADOLESANLARDA POLİKİSTİK OVER SENDROMU TANI KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Ayça Törel Ergür, Ebru Yüce, Recai Pabuçcu
P6 ONBİR 13 VE 15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ FİZİKSEL AKTİVİTE VE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ İLE İLİŞKİLERİ PDF
Barış Ekici, Oya Ercan, Müjgan Alikaşifoğlu, Ethem Erginöz, Ömer Uysal, Deniz Kaymak Albayrak, Gülşah Oktay, İlker Kemal Yücel, Süheyla Ocak
P7 ONBİR 13 15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMLARI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI İLE İLİŞKİSİ PDF
Gülşah Oktay, Müjgan Alikaşifoğlu, Ethem Erginöz, Deniz Kaymak Albayrak, Ömer Uysal, Süheyla Ocak, Barış Ekici, İlker Kemal Yücel, Oya Ercan
P8 ONBİR 13 VE15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ŞİDDET DAVRANIŞLARI: MEDYANIN ETKİSİ VE SAĞLIKLA İLİŞKİSİ PDF
İlker Kemal Yücel, Ethem Erginöz, Oya Ercan, Müjgan Alikaşifoğlu, Deniz Kaymak Albayrak, Ömer Uysal, Barış Ekici, Süheyla Ocak, Gülşah Oktay
P9 OKULUN VE ARKADAŞLARIN 11 13 VE 15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMLARINA ETKİSİ PDF
Süheyla Ocak, Oya Ercan, Müjgan Alikaşifoğlu, Ethem Erginöz, Ömer Uysal, Deniz Kaymak Albayrak, Gülşah Oktay, İlker Kemal Yücel, Barış Ekici


ISSN: 1306-0015