Yıl: 2011 Cilt: 46 Sayı: 1

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Editörler Kurulu

Özgün Araştırma

Türkiye’deki 11 13 15 yaşındaki okul çocuklarının fiziksel etkinlik düzeylerinin demografik özellikler beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam davranışlarıyla ilişkisi PDF PDF (English)
Ethem Erginöz, Müjgan Alikaşifoğlu, Oya Ercan, Ömer Uysal, Barış Ekici, Deniz Kaymak Albayrak, Oktay Gülşah, İlker Yücel, Süheyla Ocak
Ebeveynleri erken koroner kalp hastalığı geçirmiş çocuklarda endotel işlevi ve trombotik sistem değerlendirmesi PDF PDF (English)
Naci Öner, Rukiye Eker Eker Ömeroğlu, Taner Yavuz, Helen Bornaun, Ümrah Aydoğan, Aygün Dindar, Türkan Ertuğrul, Ümit Türkoğlu
Beta talasemi majorlu çocuk ve ergenlerde doku Doppler yöntemiyle diyastolik işlevlerin değerlendirilmesi PDF PDF (English)
Taner Yavuz, Türkan Ertuğrul, Zafer Şalcıoğlu, Gönül Aydoğan
Şişman çocuklarda hafif TSH yüksekliği: Nasıl bir sorun? PDF PDF (English)
R. Gül Yeşiltepe Mutlu, Elif Özsu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Şükrü Hatun
Yardımcı üreme teknikleri ile sağlanan gebeliklerden doğan bebeklerde yenidoğan ölüm oranı ve kısa dönemdeki seyri PDF PDF (English)
Esra Arun Özer, Işın Yaprak, Ebru Türkoğlu, Tansu Ballı, Sümer Sütçüoğlu, Aydın Erdemir, Hese Coşar, Zelal Kahramaner, Ali Kanık, Gamze Men
Karadeniz bölgesindeki bir üniversite hastanesine sevk edilen hasta yenidoğanların nakil koşullarının belirlenmesi PDF PDF (English)
Yakup Aslan, Mehmet Mutlu
Çocukluk çağı pankreatitleri: 20 vakanın klinik analizi PDF PDF (English)
Gönül Dinler Çaltepe, Ayhan Gazi Kalaycı, Özlem Kırmemiş
Düzce’de birinci basamak sağlık hizmetleri üzerine bir değerlendirme: Ölü doğum ve bebek ölümleri PDF PDF (English)
Nasır Nesanır, Hilal Özcebe
Çocuklarda ilaç ilişkili döküntüler; tek merkez deneyimi PDF PDF (English)
Serap Özmen, Murat Şahin, Aysel Yöney, Nilüfer Arda, Zafer Arslan
West sendromunda otistik bozukluk PDF PDF (English)
Selda Hançerli, Mine Çalışkan, Nahit Motavallı Mukaddes, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Meral Özmen
Doğum öncesi anne adaylarına verilen emzirme ve anne sütü eğitiminin emzirme davranışları üzerine etkisi PDF PDF (English)
Şenay Onbaşı, Rıdvan Duran, Nükhet Aladağ Çiftdemir, Ülfet Vatansever, Betül Acunaş, Necdet Süt

Olgu Sunumu

İlk doz seftriakson enjeksiyonu sonrası anafilaksi PDF PDF (English)
Ali Ertuğ Arslanköylü, Semanur Kuyucu, Sibel Balcı, Yusuf Usta
İnspiratuvar stridor klinik bulgusu ile saptanan argininosüksinik asidüri: yenidoğan olgusu PDF PDF (English)
Emrah Can, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Asiye Nuhoğlu
Kendiliğinden düzelen doğumsal retikülohistiyositoz Hashimoto Pritzker Hastalığı : olgu sunumu PDF PDF (English)
Zeynel Gökmen, Servet Özkiraz, Halil Kıyıcı, Ayşe Ecevit, Aylin Tarcan
Yenidoğan döneminde nadir bir solunum sıkıntısı nedeni: posterior mediyastinal gastroenterik kist PDF PDF (English)
Erdal Taşkın, Kenan Özcan, Mehmet Satar, Nejat Narlı, Ferda Özlü, Hacer Yapıcıoğlu

Çağrılı Yazar

Çocukluk çağında metabolik sendrom: güncel durum PDF PDF (English)
Şükrü Hatun
“Malpraktis” yerine “hizmet kaynaklı zarar” PDF PDF (English)
Murat Civaner

Ayın Olgusu

Solunum sıkıntısı olan bir yenidoğan PDF PDF (English)
Salih Bakır, Selvi Kelekçi, A.Ediz Yorgancılar, Ramazan Gün, Berzan Miroğlu, Muhammed Ayral

Editöre Mektup

Yenidoğanda fungal septik artrit PDF PDF (English)
Nükhet Aladağ Çiftdemir

Türkçesi Varken

Türkçesi varken PDF


ISSN: 1306-0015