Yıl: 2010 Cilt: 45 Sayı: 3

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Ayşe Eroğlu

Olgu Sunumu

Lujan Fryns sendromlu bir olgu sunumu Olgu Sunumu PDF
Nihal Olgaç Dündar, Bumin Dündar, Ayça Esra Akkaya
Yenidoğan döneminde preseptal selülit Olgu Sunumu PDF
Zahide Yalaki, Ülkü Tıraş, İlknur Özkan, Yıldız Dallar
Transvers miyelit tablosu ile getirilen akut dissemine ansefalomiyelit olgusu – Olgu Sunumu PDF
Avni Kaya, Mustafa Özkan, M. Selçuk Bektaş, Mehmet Açıkgöz, Hayrettin Temel, Ertan Sal, Hüseyin Çaksen

Çağrılı Yazar

Alerjik hastalıklarda immünoterapi Çağrılı Yazar 225 231 PDF
Eozinofilik özofajit Çağrılı Yazar PDF
E. Mahir Gülcan, Ayça Vitrinel

Orijinal Makale

Kronik karaciğer hastalığı olan çocukluklarda doğal antikoagülan düzeyleri Özgün Araştırma PDF
E. Mahir Gülcan, Tufan Kutlu, Tülay Erkan, Fügen Çokuğraş
Gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sorun: annede ve yenidoğanda B12 vitamini eksikliği Özgün Araştırma PDF
Hasan Önal, Erdal Adal, Taliha Öner, Zerrin Önal, Ahmet Aydın
Çocukluk çağında hematürinin etiolojik nedenleri Özgün Araştırma PDF
Fatma Nur Sarı, Mehmet Bülbül, Gülay Demircan, Özlem Erdoğan, Sinan Sarı, Leyla Memiş, Ayşe Öner
Bronşiyolit tanısıyla izlenen küçük çocuklarda RSV sıklığı klinik ve laboratuvar özellikleri Özgün Araştırma PDF
Sinan Mahir Kayıran, Erhan Paloğlu, Berkan Gürakan
Yenidoğan yoğun bakım birimindeki hastalarda temassız infrared alın termometresi ile standart termometrelerin karşılaştırılması Özgün Araştırma PDF
Emrah Can, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Asiye Nuhoğlu
Türkiye’de illerde bebek ölüm hızı ne kadar doğru hesaplanabiliyor? Bursa’dan bir çalışma Özgün Araştırma PDF
Kayıhan Pala, Alpaslan Türkkan, Harika Gerçek
Çocuklarda ileri yaşam desteği ÇİLYAD kurslarının erken dönem değerlendirilmesi Özgün Araştırma PDF
Aytuğ Atıcı, Ertan Mert, Şebnem Atıcı, Olgu Hallıoğlu, Dinçer Avlan, Selda Polat, Murat F. Soyal, Fulya Kaya, Çetin Okuyaz, Handan Birbiçer, Ali Naycı, Turgut Arpacı, Ali H. Turhan, Bayram A. Güvelioğlu, Zeki Tantoğlu
Erken ve zamanında doğmuş bebeklerin anne sütlerinin çinko bakır ve demir düzeylerinin karşılaştırılması Özgün Araştırma PDF
Ayşe Betül Ergül, Mehmet Adnan Öztürk, Zeliha Leblebici
Türkiye’nin Ege bölgesinde alışkanlık haline gelmiş horlama sıklığı ve ilişkili risk etkenleri Özgün Araştırma PDF
Özge Yılmaz, Gönül Dinç, Ayhan Söğüt, Şahin Aktulun, Burak Arslan, Metin Kocacan, Betül Özdel, Selime Özen, Gökben Yaslı, Hasan Yüksel
Van ilindeki 0 36 ay arası sağlıklı çocuklarda serum 25 OHD düzeyi Özgün Araştırma PDF
Vefik Arıca, Seçil Arıca, Sebahat Gücük, Tamer Edirne

Derleme

Van ilindeki 0 36 ay arası sağlıklı çocuklarda serum 25 OHD düzeyi Özgün Araştırma
Vefik Arıca, Seçil Arıca, Sebahat Gücük, Tamer Edirne


ISSN: 1306-0015