Yıl: 2010 Cilt: 45 Sayı: 2

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Hilmi Apak

Olgu Sunumu

Amoksisilin klavulanata bağlı akut yaygın ekzantematöz püstüloz Olgu Sunumu PDF
Ayhan Söğüt, Özge Yılmaz, Şule Yıldırım, Serkan Özen, Peyker Temiz, Hasan Yüksel

Çağrılı Yazar

Çocukluk çağında bronşiyolitler: Etiopatojenez ve immünolojik akciğer hasarındaki yenilikler Çağrılı Yazar PDF
Hasan Yüksel, Ahmet Türkeli, Özge Yılmaz, Serhat Güler
Çocuk yoğun bakım birimlerine yatırılma ve taburcu edilme ölçütleri Çağrılı Yazar PDF
Demet Demirkol, Metin Karaböcüoğlu
Çocuklarda üriner inkontinens Çağrılı Yazar PDF
Sibel Tiryaki, Ali Avanoğlu

Editöre Mektup

Bir Dahili Cerrahi Yoğun Bakım Birimi’nde çocuk ölüm riski I ve çocuk ölüm endeksi II’nin karşılaştırılması Editöre Mektup PDF
Serpil Uğur Baysal, Keyhan Rouzbeh-Fidan

Orijinal Makale

Brunet Lézine gelişim ölçeği Türkiye uyarlaması: Normlar geçerlik ve güvenirlik Özgün Araştırma PDF
Levent Kayaalp, Füsun Aygölü, Burçin Alsancak, Ekrem Düzen, Burak Doğangün
Kırsal ve kentsel alanlarda yaşayan 11 ve 13 yaşlarındaki öğrencilerin sağlık durumları ve sağlık davranışları arasındaki farklılıklar: Türkiye sağlık davranışları araştırması 2006 sonuçları Özgün Araştırma PDF
Müjgan Alikaş, Ethem Erginöz, Oya Ercan, Ömer Uysal, Barış Ekici, Süheyla Ocak, Gülşah Oktay, İlker Yücel, Deniz Kaymak Albayrak
Mekonyum ileusunun 12 ay altında tanı alan kistik fibrozlu hastalarda klinik seyire etkisi Özgün Araştırma PDF
Sevgi Pekcan, Nural Kiper, Mehmet Köse, Ayşe Tana Aslan, Nazan Çobanoğlu, Ebru Yalçın, Deniz Doğru, Uğur Özçelik
Erken aminoasit desteğinin çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin büyüme ve nörolojik gelişimi üzerine etkisi Özgün Araştırma PDF
Fatma Karakuş, Gülcan Türker, Ayşe Sevim Gökalp
Çocukluk çağında safra taşları: 60 olgunun geriye dönük incelenmesi Özgün Araştırma PDF
Fatih Fakirullahoğlu, Gönül Dinler, Ayhan Gazi Kalaycı
Ebeveyn besleme tarzı anketi geçerlik ve güvenirlik çalışması Özgün Araştırma PDF
Mustafa Özçetin, Resul Yılmaz, Ünal Erkorkmaz, Haluk Esmeray
Sivas il merkezinde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi çocuklarda hepatit B ve hepatit C yaygınlığı Özgün Araştırma PDF
Adnan Ayvaz, Naim Nur, Aynur Engin, Selma Çetinkaya
Çocuklarda sünnetin idrar yolu enfeksiyonu sıklığı üzerine etkisi Özgün Araştırma PDF
Nihal Özdemir, Harika Alpay, Neşe Bıyıklı, İbrahim Gökçe, Ahmet Topuzoğlu
Okul çağı kekeme Türk çocuklarının kekemelik bulguları Özgün Araştırma PDF
Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Erol Belgin
Astımlı çocukların benlik saygıları ve annelerinin duygu dışavurum düzeylerinin değerlendirilmesi Özgün Araştırma PDF
Sema Ölçer, Neşe Perdahlı Fiş, Meral Berkem, Bülent Karadağ

Türkçesi Varken

Hemiplejik migren: Bir olgu sunumu PDF
Cahide Yılmaz, Bülent Sönmez, Murat Başaranoğlu, Avni Kaya, Mehmet Açıkgöz, Hüseyin Çaksen
Geç infantil nöronal seroid lipofusinoz: Bir olgu sunumu PDF
Uluç Yiş, Semra Hız Kurul, Candan Özoğul, Eray Dirik
Türkçesi varken PDF
Türkçesi Varken
Sözel Bildiriler PDF
Sözel Bildiriler
Poster Bildiriler 1 50 PDF
Poster Bildiriler
Poster Bildiriler 51 100 PDF
Poster Bildiriler
Poster Bildiriler 101 150 PDF
Poster Bildiriler
Poster Bildiriler 151 185 PDF
Poster Bildiriler
Sözel Poster Bildiriler İndeksi PDF
Sözel-Poster Bildiriler İndeksi


ISSN: 1306-0015