Yıl: 2009 Cilt: 44 Sayı: 4

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Tülay Erkan

Olgu Sunumu

Çocuk ihmaline bağlı hemorajik şok ansefalopati sendromu gelişen bir olgu Olgu Sunumu PDF
Zahide Yalaki, M. Ayşin Taşar, Ülkü Tıraş, İnci Arıkan, İlknur Bostancı, Yıldız Dallar
Fetal ekokardiyografi ile kalpte rabdomiyomların saptandığı tuberosklerozlu bir olgu sunumu Olgu Sunumu PDF
Dolunay Gürses, Ertürk Levent, Zülal Ülger, Arif Ruhi Özyürek

Editöre Mektup

Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde besin proteini ilişkili proktokolit: Klinik endoskopik histopatolojik bulgular ve tedavi Editöre Mektup PDF
Öner Özdemir

Orijinal Makale

Yenidoğan döneminde tromboz saptanan olguların değerlendirilmesi ve bir yıllık izlem sonuçları Orijinal Araştırma PDF
Ali Bülbül, Emrah Can, Lida Güneş Bülbül, Asiye Nuhoğlu
Portal ven trombozlu çocuklarda antikardiyolipin antikorları Orijinal Araştırma PDF
E. Mahir Gülcan, Tufan Kutlu, Tülay Erkan, Fügen Çokuğraş
CD19 molekül eksikliği: Bir köy taraması Orijinal Araştırma PDF
İsmail Reisli, Hasibe Artaç, Sevgi Pekcan, Reyhan Kara, Kadir Yümlü, Cüneyt Karagöl, Ömer Çimen, Metin Şen, Mehmet Artaç
Sağlıklı çocuklarda idrar kalsiyum atılımı Orijinal Araştırma PDF
Osman Dönmez, Necla Yüce, Yeşim Özarda İlçöl, Bülent Ediz, Oğuzhan Durmaz, İftihar Kılıçbay
Amerikan Hastanesi yenidoğan işitme taraması sonuçları Orijinal Araştırma PDF
Sinan Mahir Kayıran, Erkhan Genç, Ayşen Erdil, Berkan Gürakan
Çocuklarda serum okratoksin A düzeyleri Orijinal Araştırma PDF
Belma Giray, Pınar Erkekoğlu, Sevtap Aydın, Suna Sabuncuoğlu, Gönül Şahin

Türkçesi Varken

“Her şey çocuk içindir” Çağrılı Editör PDF
Murat Civaner, Yeşim Işıl Ülman
Çocuk ve ergenlerde şişmanlık sorunu ve yaklaşım Çağrılı Editör PDF
İlknur Arslanoğlu
Çift görme konuşma bozukluğu halsizlik kol ve bacaklarda güçsüzlük yakınmalarıyla başvuran dokuz yaşında erkek hasta Ayın Olgusu PDF
Engin Tutar, Gülnur Tokuç, Bahar Özcabı, Perran Boran
Türkçesi varken PDF
Türkçesi Varken
2009 Hakem Dizini PDF
Hakem Dizini
2009 Yazar Dizini PDF
Yazar Dizini
2009 Konu Dizini PDF
Konu Dizini


ISSN: 1306-0015