Yıl: 2009 Cilt: 44 Sayı: 2

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Nil Arısoy, Tülay Erkan, Ayşe Eroğlu, Hilmi Apak

Olgu Sunumu

Yalancı trombositopeni Olgu Sunumu PDF
Tiraje Celkan, Handan Hakyemez Toptan, Ömer Doğru

Orijinal Makale

Çocuklarda idiyopatik göğüs ağrısında EKG bulguları ve QT dispersiyonu Orijinal Araştırma PDF
Figen Akalın, Serap Turan
Çocuklarda mitral kapak prolapsusu: 113 olgunun klinik özellikleri Orijinal Araştırma PDF
Kadir Babaoğlu, Nihal Karaçayır, Köksal Binnetoğlu
Akut lenfoblastik lösemi tedavisinde düşük dozda metotreksatın beyin komplikasyonlarına etkisi Orijinal Araştırma PDF
Hilmi Apak, Barış Ekici, Sait Albayram, Ethem Erginöz, Tiraje Celkan, Alp Özkan, Nihal Özdemir, İnci Yıldız
Kanser sonrası kronik HCV genotip 1 enfeksiyonu olan çocuklarda tedavi yanıtı Orijinal Araştırma PDF
Nafiye Urgancı, Seda Geylani Güleç, Tuğçin Bora Polat, Sema Vural

Türkçesi Varken

Ezilme sendromu Çağrılı Editör PDF
Lale Sever
Üfürümlü çocuğa yaklaşım Çağrılı Editör PDF
Ayşe Eroğlu
Şiddetli miyalji ve kas krampları ile başvuran 10 yaşında kız hasta Ayın Olgusu PDF
Şükrü Nail Güner, Engin Melek, Esra Baskın
Türkçesi varken PDF
Türkçesi Varken


ISSN: 1306-0015