Yıl: 2008 Cilt: 43 Sayı: 1

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Hilmi Apak

Olgu Sunumu

Erken doğmuş yenidoğanda böbrek mantar topu Olgu Sunumu PDF
Mahmut Çivilibal, Lale Sever, Safa Barış, İbrahim Adaletli, Nur Canpolat, , Salim Çalışkan, Nil Arısoy

Orijinal Makale

Demir eksikliği anemisinin hemoglobin alt tipleri üzerine etkisi:Tedavi öncesi ve sonrası HbA1c HbA2 ve HbF Orijinal Araştırma PDF
Saadet Akarsu, Abdullah Kurt, Oya Çakıcı, Neşe Çıtak Kurt, İsmail Şengül, Yaşar Şen
Çocuklarda “voiding” sistoüretrografi sonrası gelişen idrar yolu enfeksiyonları Orijinal Araştırma PDF
Özge Sürmeli Onay, Pınar Işık Agras, Umut Selda Bayrakçı, Nurcan Cengiz, Hale Sakallı Er, Engin Melek, Yasemin Uslu, Esra Baskın
Bronkopulmoner displazili hastalarımızın uzun dönem izleminde somatik büyüme akciğer sorunları ve nörogelişimsel özelliklerinin irdelenmesi Orijinal Araştırma PDF
Sultan Kavuncuoğlu, Esin Yıldız Gök, Emel Altuncu, Ayfer Arduç, Seçil Alpaslan, Gülseren Arslan, Ender Aksüyek, Engin Öztüregen, Mehmet Nevzat Çizmeci
Akut lösemili hastalarda hiperlökositoz tedavisinde basit ve etkili kan değişimi yöntemi ön sonuçlar Orijinal Araştırma PDF
Hilmi Apak, Serap Karaman, Tiraje Celkan, Alp Özkan, Aylin Canpolat, Leman Yantri, İnci Yıldız

Türkçesi Varken

Genital HPV enfeksiyonu ve koruyucu HPV aşıları Çağrılı Editör PDF
Macit Arvas, Altay Gezer, Onur Güralp
Öksürük solunum zorluğu üç aylıktan beri süregelen döküntü ve otit yakınması ile getirilen bir yaşında erkek hasta Ayın Olgusu PDF
Durmuş Doğan, Ayşe Yurt, Saime Başak Koç, Ömer Doğru, Baran Cengiz Arcagök, Hilmi Apak, Yücel Taştan
Türkçesi varken Diğer PDF
Türkçesi Varken


ISSN: 1306-0015