Yıl: 2007 Cilt: 42 Sayı: 4

İçindekiler

Olgu Sunumu

Çocuklarda inme etiolojisinde doğal inhibitör eksikliği: üç olgu sunumu Olgu Sunumu PDF
Canan Kocaman, Yüksel Yılmaz, Cengiz Canpolat, İpek Akman

Orijinal Makale

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Yuvası’ndaki çocukların beslenme durumlarının antropometrik ölçümlerle değerlendirilmesi Orijinal Araştırma PDF
Tülay Erkan, Sema Yalvaç, Ethem Erginöz, Fügen Çokuğraş, Tufan Kutlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 2000 2006 yıllarında ölen olguların değerlendirilmesi Orijinal Araştırma PDF
Dolly Yafet Aji
Yenidoğan “resüsitasyon” program kursu sonrası yenidoğan hemşirelerinin bilgi kazanımları Orjinal Araştırma PDF
Rıdvan Duran, Nükhet Aladağ, Filiz Gök Şen, Ülfet Vatansever, Betül Acunaş
Ergen suçluluğunda bazı kişisel ve ailesel özelliklerin incelenmesi Orijinal Araştırma PDF
Gülümser Akduman, Barış Akduman, Gürol Cantürk
Malnütrisyonlu çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyon etkenleri Orijinal Araştırma PDF
Ali Ataş, Alpay Çakmak, Mustafa Soran, Dost Zeyrek, Himmet Karazeybek

Türkçesi Varken

Çocuklarda idrar enkontinansı Çağrılı Editör PDF
Nur Canpolat, , Salim Çalışkan
Pasif sigara içiciliğinin çocuklarda solunum sistemi üzerindeki etkileri Çağrılı Editör PDF
Pembe Keskinoğlu, Gazanfer Aksakoğlu
Ciddi bir yakınması olmaksızın başvuran üç aylık kız çocuğu Ayın Olgusu PDF
Şit Uçar, Pelin Zorlu, Gülseren Şahin
Türkçesi varken Diğer PDF
Diğer sadasdasdsa
2007 Hakem Dizini PDF
Hakem Dizini
2007 Yazar Dizini PDF
Yazar Dizini
2007 Konu Dizini PDF
Konu Dizini


ISSN: 1306-0015