Yıl: 2007 Cilt: 42 Sayı: 3

İçindekiler

Derleme

Akut romatizmal ateş ve yenilikler Derleme PDF
Figen Akalın
Çocukluk çağı hemanjiyomlarının izlemi ve tedavisi Derleme PDF
Tiraje Celkan

Olgu Sunumu

Psişik belirtilerle ortaya çıkan kompleks parsiyel nöbetlere ilişkin bir olgu sunumu Olgu Sunumu PDF
Aycan Ünalp
Doğumsal torasik ektopik böbrek doğuştan diyafragma evantrasyonu iki taraflı pes ekinovarus ve gelişimsel kalça displazisi birlikteliği: Olgu Sunumu Olgu Sunumu PDF
Betül Sezgin, Sema Büyük, Özgül Yiğit, Oyhan Demircili, Serdar Sander

Orijinal Makale

Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonu: Yakınma endoskopik bulgu tanı yöntemleri ve tedavi sonrası eradikasyon oranlarının değerlendirilmesi Orijinal Araştırma PDF
Yaşar Doğan, Safa Barış, Tülay Erkan, Zerrin Önal, Merve Usta, Fügen Çokuğraş, Tufan Kutlu
İlaç zehirlenmeleri ve hastane maliyetleri Orijinal Araştırma PDF
Taner Akar, Okşan Derinöz, Birol Demirel
Hiperbilirubinemi nedeniyle kan değişimi uygulanan zamanında doğmuş bebeklerin klinik özellikleri ve kan değişimi nedenleri Orijinal Araştırma PDF
Ali Bülbül, Füsun Okan, Nurşen Ciğerci, Asiye Nuhoğlu
Serebral paralizili çocuklarda ev egzersiz programının etkinliğinin incelenmesi Orijinal Araştırma PDF
Akmer Mutlu, Tülay Tarsuslu, Mintaze Kerem Günel, Ayşe Livanelioğlu
Sporcu çocuklarda QT dispersiyonu Orijinal Araştırma PDF
Figen Akalın, Burcu Topçu, İlhan Odabaş, Birol Çotuk, Sami Mengütay

Türkçesi Varken

Hışıltılı solunumla başvuran altı aylık bir süt çocuğu Ayın Olgusu PDF
Erkut Öztürk, Pınar Güzeş, Kazım Öztarhan, Belgin Turalı Aktaş, Rengin Şiraneci
Türkçesi varken Diğer PDF
Diğer sadasdasdsa


ISSN: 1306-0015