Yıl: 2007 Cilt: 42 Sayı: 2

İçindekiler

Derleme

Kuş gribi Derleme PDF
Ahmet Faik Öner
Çocuklarda ortopedik sorunlara güncel yaklaşımlar Derleme PDF
Ayşegül Bursalı

Olgu Sunumu

Çocuklarda komanın nadir bir nedeni: beta ketotiyolaz 2 metilasetoasetil koenzim A tiyolaz eksikliği Olgu Sunumu PDF
Ekrem Ünal, Eylem Atılgan Güzeş, Kürşad Aydın, Ülkühan Kaya, Meltem Energin
Ektopik nörohipofiz Olgu Sunumu PDF
Kağan Çeken, Utku Şenol, Sema Akçurin

Orijinal Makale

Annelerin ateşli çocuğa yaklaşımı ve ateş korkusu Orijinal Araştırma PDF
Figen Işık Esenay, Ayşegül İşler, Zafer Kurugöl, Zeynep Conk, Güldane Koturoğlu
Çocuk acil gözlem birimlerinin çocuk hastalar için kullanımı: bir üniversite hastanesinin izlenimleri Orijinal Araştırma PDF
Okşan Derinöz, F. Sedef Tunaoğlu
Enflamatuvar bağırsak hastalarımızın geriye dönük olarak değerlendirilmesi Orijinal Araştırma PDF
Zerrin Önal, Fügen Çokuğraş, Merve Usta, Yaşar Doğan, Tülay Erkan, Gülen Doğusoy, Sebuh Kuruoğlu, Tufan Kutlu
Fırat Tıp Merkezine getirilen olgularda hepatit B enfeksiyonunun dikey geçişinin önlenmesinde immünoprofilaksinin rolü Orijinal Araştırma PDF
Yaşar Doğan, A. Denizmen Aygün, Saadet Akarsu, Erdal Yılmaz, Nimet Kabakuş
Respiratuvar sinsisyal virüs enfeksiyonu nedeniyle bronşiyolit geçiren çocuklarda serum A vitamini düzeyi Orijinal Araştırma PDF
Ülkü Tıraş, Yurda Şimşek, Yıldız Dallar

Türkçesi Varken

Öksürük yakınmasıyla başvuran yedi yaşında erkek hasta Ayın Olgusu PDF
Kaan Demirören, Saadet Demirören, Hatice Gümüş
Türkçesi varken Diğer PDF
Diğer sadasdasdsa


ISSN: 1306-0015