Yıl: 2007 Cilt: 42 Sayı: 1

İçindekiler

Derleme

Çocuklarda jinekolojik sorunlar Derleme PDF
Altay Gezer, Seyfettin Uludağ
Çocukluk çağında inme Derleme PDF
Tuğba Erener Ercan, Serap Uysal

Olgu Sunumu

Değişik klinik görünümler ile gelen iki brusella olgusu Olgu Sunumu PDF
Nilgün Selçuk, Emel Ataoğlu, Gizem Kara, Murat Elevli
Zor tanı konulan bir Kawasaki sendromu Olgu Sunumu PDF
Nihan Uygur, Feray Güven, Emine Kavas, Gülten Duras, Ümit Akyüz, Aysu Say

Türkçesi Varken

Kapak dışı aort darlığı olgularının değerlendirilmesi Orijinal Araştırma PDF
Helen Bornaun, Naci Öner, Taner Yavuz, Rukiye Eker Eker Ömeroğlu
Portal hipertansiyonda serum leptin ve homosistein düzeylerinin anlamı ve antropometrik değişkenler ile ilişkisi Orijinal Araştırma PDF
Mesut Aydoğdu, Tülay Erkan, Hafize Uzun, Seval Aydın, Yaşar Doğan, Fügen Çokuğraş, Tufan Kutlu, E. Mahir Gülcan, Ethem Erginöz, Osman Şenyüz
Değişken immün yetersizlikli çocuk hastalarda klinik ve laboratuvar özellikler Orijinal Araştırma PDF
Hasibe Artaç, Sevgi Keleş, Reyhan Kara, İsmail Reisli
Annede D vitamini eksikliğinin değerlendirilmesi Orijinal Araştırma PDF
Meltem Erol, Ferruh İşman, Mine Kucur, Münire Hacıbekiroğlu
Yenidoğan döneminde “intestinal perforasyon” gelişen olgularımızın değerlendirilmesi Orijinal Araştırma PDF
Rıdvan Duran, Ülfet Vatansever, Burhan Aksu, Mustafa İnan, Betül Acunaş
Hareket azlığı ile başvuran 9 aylık kız hasta Ayın Olgusu PDF
Suar Çakı, Müferet Ergüven, Belma Haliloğlu, Asım Yörük, Sema Saltık
Türkçesi varken Diğer PDF
Diğer sadasdasdsa


ISSN: 1306-0015