Yıl: 2005 Cilt: 40 Sayı: 3

İçindekiler

Derleme

Adolesana yaklaşım Derleme PDF
Müjgan Alikaş
Akut dissemine ensefalomiyelit ADEM Derleme PDF
Sevim Şahin, Serap Uysal

Olgu Sunumu

Plasmodium vivax a bağlı serebral malarya olgusu Olgu Sunumu PDF
Süleyman Bayraktar, Seher Tabanlı Bayrak, H. Haldun Emir, Murat Elevli
Göğüs duvarında kistik higroma: nadir bir yerleşim yeri Olgu Sunumu PDF
Ayşe Esin Kibar, Bahar Çuhacı Çakır, Tuğrul Tiryaki, Nur Peltek, Hacer Yılmaz, Halil Atayurt, Hasan Tahsin Çakır

Orijinal Makale

Term bebeklerde hiperbilirübineminin klinik özellikleri ve risk etmenlerinin araştırılması Orijinal Araştırma PDF
Ali Bülbül, Füsun Okan, Sinan Uslu, Emre İşçi, Asiye Nuhoğlu
9 14 yaş grubu akut ve kronik hastalığı olan çocukların denetim odağı düzeylerinin incelenmesi Orijinal Araştırma PDF
Gülümser Akduman, Gülen Baran
Antiepileptik ilaçların kemik metabolizmasına etkilerinin değerlendirilmesi Orijinal Araştırma PDF
Tuba Giray, Ayça Vitrinel, Serdar Cömert, Neslihan Çiçek Deniz, Gülay Çiler Erdağ, Esma Kesler, Semiramis Sadıkoğlu, Yasemin Akın
Sağlıklı term yenidoğanlarda farklı göbek bakımı uygulamalarının göbek düşme zamanı ve diğer klinik sonuçlar üzerine etkilerinin değerlendirilmesi Orijinal Araştırma PDF
Mustafa Kul, Orhan Gürsel, Mustafa Gülgün, Vural Kesik, Serdar Ümit Sarıcı, Faruk Alpay
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ewing sarkom deneyimi: 1983 2003 Orijinal Araştırma PDF
Alp Özkan, Tiraje Celkan, Hilmi Apak, Serap Karaman, Aylin Canpolat, Süheyla Ocak, Ferda Özkan, Sergülen Dervişoğlu, Murat Hız, İnci Yıldız


ISSN: 1306-0015