Yıl: 2004 Cilt: 39 Sayı: 3

İçindekiler

Derleme

Konvülziyonlu çocuğa yaklaşım Derleme PDF
Nimet Kabakuş
Adrenokortikal tümörler Derleme PDF
Alp Özkan

Olgu Sunumu

Neonatal nonketotik hiperglisinemi Olgu Sunumu PDF
İlke Özahi İpek, Enver Atay, Gülten Duras, Abdülkadir Bozaykut
Kaviter akciğer tüberkülozu ve Henoch Schönlein purpurası birlikteliği Olgu Sunumu PDF
Nihal Karatoprak, Canan Günaydın, Nurdan Erol, Ömer Ceran
Çocukluk çağında Miyasteni gravis Olgu Sunumu PDF
Sema Saltık, Müferet Ergüven, Tahsin Turgut, Veysi Demirbilek, Nurcan Özümüztoprak, Ayşegül Doğu
Ayın olgusu Olgu Sunumu PDF
Ayhan Söğüt, Kamil Varım Numanoğlu, Ceyda Acun, Gonca Üstündağ

Orijinal Makale

Jüvenil romatoid artritli çocuklarda solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi ve bu veriler üzerine metotreksat etkisi Orijinal Araştırma PDF
Mari Apelyan, Özgür Kasapçopur, Cüneyt Tetik, Nuray Aktay-Ayaz, Hilmi Apak, Müzeyyen Erk, Nil Arısoy
Doğuştan kardiyopatilerde balon atriyal septostomi uygulamaları Orijinal Araştırma PDF
Arif Ruhi Özyürek, Dolunay Gürses, Ertürk Levent, Zülal Ülger, Bedir Akyol
Pediatrik acilde çocuk istismarı ve ihmali olasılığını akılda tutalım Orijinal Araştırma PDF
Ülfet Vatansever, Rıdvan Duran, Emel Yolsal, Nükhet Aladağ, Naci Öner, Betül Biner, Serap Karasalihoğlu
Herediter sferositozlu süt çocuklarında rekombinan eritropoetin tedavisi Orijinal Araştırma PDF
Tiraje Celkan, Serap Karaman, Hilmi Apak, Alp Özkan, Lebriz Yüksel Soycan, İnci Yıldız


ISSN: 1306-0015