Yıl: 2004 Cilt: 39 Sayı: 2

İçindekiler

Derleme

Kronik non spesifik ishal Derleme PDF
Yaşar Doğan, Tufan Kutlu
Non epileptik paroksismal olaylar: olgu sunumları ile derleme Derleme PDF
Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen, Burak Tatlı

Olgu Sunumu

Topikal anestezik krem uygulamasına sekonder methemoglobinemi: olgu sunumu Olgu Sunumu PDF
Abdülkadir Bozaykut, Gülşah Güven, Tolga Erkum, Lale Pulat Seren, Egemen Yıldırım, Afşin Ünver
Fenitoin alan bir hastada toksik epidermal nekroliz Olgu Sunumu PDF
Suriye Altıay, Ülfet Vatansever, Özlem Okutan, Serap Karasalihoğlu, Özer Pala
Üç yaşında saptanmış bir laringosel olgusu Olgu Sunumu PDF
Ebru Yeşildağ, Onat Akın, Yunus Söylet

Orijinal Makale

Hastanede yatan çocuklarda saptanan tromboz etiyolojisi Orijinal Araştırma PDF
Tiraje Celkan, Hilmi Apak, Alp Özkan, Vijdan Güven, Tülay Erkan, Fügen Çokuğraş, Lebriz Yüksel Soycan, İnci Yıldız
Astımlı çocuklarda nazal ve paranazal sinüs tomografisi bulgularının alerji deri testi IgE yüksekliği eozinofili ve atak sıklığı ile ilişkisi Orijinal Araştırma PDF
Özgür Nihat Bilgin, Çağatay Nuhoğlu, Yonca Nuhoğlu, Serpil Yavrucu, Ahmet Özgüner
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Polikliniği’nde izlenen bebeklerin yatış pozisyonunun değerlendirilmesi Orijinal Araştırma PDF
Güldane Koturoğlu, Sadık Akşit, Zafer Kurugöl
Primer enürezis nokturnada etiyolojik risk faktörleri Orijinal Araştırma PDF
Müferet Ergüven, Yalçın Çelik, Murat Deveci, Nurdan Yıldız

Türkçesi Varken

Çocukluk çağında nadir görülen kosta kaynaklı Ewing sarkomu Ayın Olgusu PDF
Ali Bülbül, Fatih Aydın, Emin Ünüvar, Dilek Yılmazbayhan, Fatma Oğuz, Müjgan Sıdal


ISSN: 1306-0015