Yıl: 2004 Cilt: 39 Sayı: 1

İçindekiler

Derleme

Aşılamada yapılan hatalar Derleme PDF
Ahmet Arvas

Olgu Sunumu

MURCS birlikteliğinin tesadüfi tanısı: olgu sunumu Olgu Sunumu PDF
Mehmet Keskin, M.Emre Atabek, Selim Kurtoğlu, Funda Baştuğ
Tekrarlayan streptococcus pneumoniae menenjiti ve Mondini displazisi: olgu sunumu Olgu Sunumu PDF
Nazan Dalgıç, Erdal İnce, Ergin Çiftçi, Selim Öncel, Suat Fitoz, Ülker Doğru
Ayın Olgusu Olgu Sunumu PDF
Bülent Karapınar, Deniz Yılmaz, Halime Sema Can, Nazan Çetingül, Alphan Cura

Orijinal Makale

Malnütrisyonlu çocuklarda serum leptin lipid ve protein düzeyleri ve antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi Orijinal Araştırma PDF
Mehmet Kılıç, Erdal Taşkın, Bilal Üstündağ, M. Kaya Gürgöze, Neşe Çıtak Kurt, A. Denizmen Aygün
Tuvalet konforunun üriner inkontinans üzerine etkisi Orijinal Araştırma PDF
Nur Arslan, Alper Soylu, Mehmet AtillaTürkmen, Salih Kavukçu
Trakya bölgesinde çocuklarda görülen zehirlenmeler Orijinal Araştırma PDF
Naci Öner, Mustafa İnan, Ülfet Vatansever, Çağrı Turan, Coşkun Çeltik, Yasemin Küçükuğurluoğlu, Rıdvan Duran, Serap Karasalihoğlu
Çocuklarda plevral ampiyem: 35 hastanın değerlendirilmesi Orijinal Araştırma PDF
Ergin Çiftçi, Emine Bahar Bingöl, Erdal İnce, Ülker Doğru
Periyodik ateş aftöz stomatit farenjit ve servikal adenit PFAPA sendromlu bir olgu Orijinal Araştırma PDF
Ergin Çiftçi, Halil Özdemir, Sonay İncesoy Özdemir, Erdal İnce, Ülker Doğru


ISSN: 1306-0015