Yıl: 2003 Cilt: 38 Sayı: 3

İçindekiler

Derleme

Çocukluk çağında kalıtsal nedenli tromboz Derleme PDF
Tiraje Celkan

Olgu Sunumu

Serum aminotransferaz aktivite yüksekliğinin asemptomatik müsküler distrofi tanısındaki önemi Olgu Sunumu PDF
Fulya Demirçeken, Emel Dereli, Zarife Kuloğlu, Aydan Kansu, Güldis Deda, Nurten Girgin
Antimon tedavisine dirençli amfoterisin B’ye yanıt veren bir kala azar olgusu Olgu Sunumu PDF
H. Haldun Emir, Emel Ataoğlu, Nilgün Selçuk, Uğur Deveci, Murat Elevli
Epilepsi ile ortaya çıkan bir lineer skleroderma en coup de sabre olgusu Olgu Sunumu PDF
Hilda Çerçi Özkan, Cengiz Yalçınkaya, Beyhan Tüysüz, Nil Arısoy
Difteri boğmaca tetanoz ve oral poliomyelitis aşılarından sonra ortaya çıkan akut infantil trombositopenik purpura Olgu Sunumu PDF
Celalettin Koşan, Haşim Olgun
Salmonella paratyphi B’nin neden olduğu bir akut hemorajik sistit olgusu Olgu Sunumu PDF
Cumhur Aydemir, Gönül Tanır, Alper Akın, Mutlu Yüksek, Tuğba Lüleci, İ. Murat Hirfanoğlu, Eda Balkaya

Orijinal Makale

Oligürik olmayan prematüre yenidoğanlarda serum potasyum düzeyleri ile hiperpotasemi ve C peptid ilişkisi Orijinal Araştırma PDF
Ülfet Vatansever, Özer Pala, Oktay Kırçuval, Betül Acunaş
İstanbul İli Ümraniye İlçesi’nde bir grup okul çocuğunda enürezis nokturna prevalansı Orijinal Araştırma PDF
Kürşat Bora Çarman, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran

Türkçesi Varken

Hocamızdan PDF
Özdemir İlter
Ayın Olgusu PDF
Ayla Kamburoğlu Göksel, Necla Akçakaya, Haluk Çokuğraş, Yıldız Camcıoğlu


ISSN: 1306-0015